فایل ورد تاثير ارزش استراتژيک تجارت الکترونيک بر پذيرش آن در شرکت هاي کوچک و متوسط صنايع غذايي قزوين

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ارزش استراتژيک تجارت الکترونيک بر پذيرش آن در شرکت هاي کوچک و متوسط صنايع غذايي قزوين دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ارزش استراتژيک تجارت الکترونيک بر پذيرش آن در شرکت هاي کوچک و متوسط صنايع غذايي قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ارزش استراتژيک تجارت الکترونيک بر پذيرش آن در شرکت هاي کوچک و متوسط صنايع غذايي قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ارزش استراتژيک تجارت الکترونيک بر پذيرش آن در شرکت هاي کوچک و متوسط صنايع غذايي قزوين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :10

هدف این پژوهش، تبیین فایل ورد تاثير ارزش استراتژيک تجارت الکترونيک بر پذيرش آن در شرکت هاي کوچک و متوسط صنايع غذايي قزوين است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات و داده ها، توصیفی- پیمایشی است، که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای به وسیله فیش برداری و داده های مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی به وسیله پرسشنامه گردآوری شدند. جامعه آماری، مدیران شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین بودند، که بر اساس جدول مورگان، 194 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم درون خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در رابطه با جمعیت شناختی، از آمار توصیفی و در رابطه با آزمون فرضیه ها، از آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد، متغیر پشتیبانی شرکت با ضریب 0.79 بیش ترین تاثیر را بر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک و متغیر سودمندی ادراکی با ضریب 0.70 بیش ترین تاثیر را بر پذیرش تجارت الکترونیک دارد. همچنین، متغیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک با ضریب 0.87 بر پذیرش آن، تاثیر مثبت و معناداری دارد.
كلید واژه: استراتژی، تجارت الکترونیک، شرکت های کوچک و متوسط، صنایع غذایی استان قزوین

توضیحات بیشتر