فایل ورد آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي قزوين با استفاده از مدل سه شاخگي

لینک دانلود

 فایل ورد آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي قزوين با استفاده از مدل سه شاخگي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي قزوين با استفاده از مدل سه شاخگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي قزوين با استفاده از مدل سه شاخگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي قزوين با استفاده از مدل سه شاخگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :14

پژوهش حاضر به آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف افزایش بهره وری کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بر این اساس کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید که تعداد آنها 859 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 266 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده و به همین تعداد پرسشنامه میان افراد نمونه توزیع گردید که تعداد 246 پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که آسیب های نظام مدیریت عملکردکارکنان در قالب مدل سه شاخگی عبارتند از: آسیب های ساختاری (سیستم ارزیابی عملکرد نامناسب، نبود پیوند میان سیستم حقوق و پاداش و مدیریت عملکرد، عدم استفاده از فناوری اطلاعات در نظام مدیریت عملکرد و کمبود منابع لازم جهت اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد)، آسیب های رفتاری (عدم تعهد مدیران نسبت به مدیریت عملکرد، پائین بودن سطح دانش و آگاهی کارکنان نسبت به نظام مدیریت عملکرد، نبود مرور و بازبینی عملکرد و نبود فرهنگ سازمانی) و آسیب های محیطی (عدم استفاده از نظرات ارباب رجوع در نظام مدیریت عملکرد و نبود قوانین جامع در ارتباط با نظام مدیریت عملکرد).
كلید واژه: آسیب شناسی، مدیریت عملکر، عوامل ساختاری، عوامل محیطی، عوامل رفتاری

توضیحات بیشتر