فایل ورد بررسي تاثير برنامه هاي راهبردي در مديريت مصرف انرژي در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير برنامه هاي راهبردي در مديريت مصرف انرژي در ايران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير برنامه هاي راهبردي در مديريت مصرف انرژي در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير برنامه هاي راهبردي در مديريت مصرف انرژي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير برنامه هاي راهبردي در مديريت مصرف انرژي در ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :9

بهبود بهره وری و ارتقاء اثربخشی سازمان ها همواره یکی از اهداف اصلی سازمان ها بوده و برنامه ریزی راهبردی ابزار اصلی در نیل به این هدف می باشد. از این رو در مقاله پیش رو تاثیر برنامه راهبردی در مدیریت مصرف انرژی با رویکرد کارت امتیاز متوازن (منظر مالی، منظر مشتری، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی) است. به این منظور جامعه آماری صاحب نظران حوزه مدیریت مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت که مجموعا تعداد آن ها 320 نفر بود که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 145 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمع آ وری داده ها به وسیله پرسشنامه انجام شده و جهت تعیین اعتبار آن از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است که ضرایب بدست آمده، قابل قبول بوده و اعتبار پرسشنامه تایید گردیده است. جهت برسی فرضیات و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی استفاده شده که بدین منظور از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد برنامه راهبردی با رویکرد کارت امتیاز متوازن بر مدیریت مصرف انرژی با شدت و ضعف متفاوت تاثیر دارد. در انتهای این تحقیق پیشنهاداتی از سوی محقق در راستای بهبود برنامه راهبردی در مدیریت مصرف انرژی کشور با توجه به چهار عامل مدل کارت امتیاز متوازن ارائه شده است.
كلید واژه: برنامه راهبردی، مصرف انرژی، کارت امتیازی متوازن

توضیحات بیشتر