فایل ورد بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني در پرتو اعتماد سازماني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني در پرتو اعتماد سازماني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني در پرتو اعتماد سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني در پرتو اعتماد سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني در پرتو اعتماد سازماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :13

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد سازمانی است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت مساله و هدف کاربردی می باشد و از لحاظ روش توصیفی علی به شمار می رود. جامعه آماری تحقیق کارکنان ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی می باشد که به دلیل احتمال عدم بازگردانده شدن تمام پرسشنامه ها، تعداد 350 پرسشنامه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی به طور مستقیم بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار می باشد. هم چنین عدالت سازمانی به طور غیرمستقیم و از طریق اعتماد سازمانی نیز بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار می باشد.
كلید واژه: عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر