فایل ورد بررسي اثر توانمندسازي روانشناختي بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتياق شغلي آنان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر توانمندسازي روانشناختي بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتياق شغلي آنان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر توانمندسازي روانشناختي بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتياق شغلي آنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر توانمندسازي روانشناختي بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتياق شغلي آنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر توانمندسازي روانشناختي بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتياق شغلي آنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :13

در محیط پویای کسب و کار امروزی، نقش انسان و نوع نگاه او می تواند سهم بسزایی در کسب موفقیت و مزیت رقابتی برای هر سازمان داشته باشد. به همین منظور، سازمان ها باید شرایطی را فراهم کنند تا علاوه بر حفظ و نگهداری سرمایه های انسانی، آنان را به فعالیت های نوآورانه تشویق نمایند. توانمندسازی و اشتیاق شغلی می تواند سازمان ها را در بهره گیری از سرمایه در رابطه میان توانمندسازی روانشناختی، رفتار نوآورانه در کارکنان می باشد. جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارکنان سازمان های داروسازی استان خراسان رضوی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS انجام شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و اشتیاق شغلی آنان مثبت و معنی دار است و توانمندسازی روانشناختی به واسطه اشتیاق شغلی نتیجه مثبتی در بروز و افزایش رفتارهای نوآورانه در کارکنان دارد.
كلید واژه: توانمندسازی روانشناختی، اشتیاق شغلی، رفتار نوآورانه

توضیحات بیشتر