فایل ورد ارزيابي اثربخشي تحول استراتژيک سازماني شرکت ملي حفاري ايران براي ارتقاي سطح مزيت رقابتي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي اثربخشي تحول استراتژيک سازماني شرکت ملي حفاري ايران براي ارتقاي سطح مزيت رقابتي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي اثربخشي تحول استراتژيک سازماني شرکت ملي حفاري ايران براي ارتقاي سطح مزيت رقابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي اثربخشي تحول استراتژيک سازماني شرکت ملي حفاري ايران براي ارتقاي سطح مزيت رقابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي اثربخشي تحول استراتژيک سازماني شرکت ملي حفاري ايران براي ارتقاي سطح مزيت رقابتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :8

هدف اصلی این پژوهش فایل ورد ارزيابي اثربخشي تحول استراتژيک سازماني شرکت ملي حفاري ايران براي ارتقاي سطح مزيت رقابتي است. از این رو، قابلیت کارآفرینی شرکت نیز بالا خواهد رفت، حجم نمونه بر اساس رویکرد کوکران، 210 نفر تعیین شد. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه (تحول استراتژیک و مزیت رقابتی) و روش های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS.22 و LISREL 8.5 بهره گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که تحول استراتژیک (محتوای استراتژی، تغییرات در روابط سازمان با محیط خارجی و ساختارهای سازمانی) تاثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی (قابلیت کارآفرین، قابلیت فنی، قابلیت سازمانی، قابلیت استراتژیک) دارند و همچنین تحول استراتژیک و مزیت رقابتی در شرکت ملی حفاری ایران در وضعیت اثربخش و مطلوب قرار ندارند.
كلید واژه: تحول استراتژیک، مزیت رقابتی، شرکت ملی حفاری ایران

توضیحات بیشتر