فایل ورد استفاده از نظريه خود تشابهي ناقص به منظور تخمين نسبت عمقهاي مزدوج پرش آبي ايجاد شده در جريانهاي غليظ عبوري از روي بسترهاي صاف و زبر

لینک دانلود

 فایل ورد استفاده از نظريه خود تشابهي ناقص به منظور تخمين نسبت عمقهاي مزدوج پرش آبي ايجاد شده در جريانهاي غليظ عبوري از روي بسترهاي صاف و زبر دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استفاده از نظريه خود تشابهي ناقص به منظور تخمين نسبت عمقهاي مزدوج پرش آبي ايجاد شده در جريانهاي غليظ عبوري از روي بسترهاي صاف و زبر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استفاده از نظريه خود تشابهي ناقص به منظور تخمين نسبت عمقهاي مزدوج پرش آبي ايجاد شده در جريانهاي غليظ عبوري از روي بسترهاي صاف و زبر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استفاده از نظريه خود تشابهي ناقص به منظور تخمين نسبت عمقهاي مزدوج پرش آبي ايجاد شده در جريانهاي غليظ عبوري از روي بسترهاي صاف و زبر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :20

جریان غلیظ به علت تفاوت چگالی با سیال محیطی به وجود می آید. این تفاوت جرم حجمی می تواند ناشی از ذرات جامد نامحلول، مواد محلول، تفاوتهای دمایی و ... باشد. پرشهای آبی ایجاد شده در جریانهای غلیظ، نقش مهمی در تغییرات خصوصیات کیفی جریان غلیظ، و همچنین سیال محیطی (همانند دریاچه ها و مخازن سدها) دارند. در این تحقیق، با استفاده از تحلیل ابعادی و نظریه خود تشابهی ناقص، چنین پرشهایی مورد مطالعه قرار گرفته، و معادله ای جدید جهت محاسبه نسبت عمقهای مزدوج پرش به دست آمده است. به منظور بررسی کارایی این معادله، از نتایج مجموعه ای از آزمایشها، که جهت هر دو نوع بستر صاف و زبر صورت پذیرفته است، کمک گرفته شد. نتایج آزمایش، نشان دهنده دقت و کارایی مناسب معادله جدید به دست آمده نسبت به معادله سنتی می باشند. به عبارت دیگر، نشان داده شده است که نمی توان از تاثیر اختلاط سیال محیطی با جریان غلیظ، و همچنین از تاثیر زبری بستر بر مقدار نسبت عمقهای مزدج پرش، حتی در مقادیر کوچک، صرف نظر کرد.
كلید واژه: پرش آبی در جریان غلیظ، جریان غلیظ، نظریه خود تشابهی ناقص، نسبت عمقهای مزدوج، زبری بستر

توضیحات بیشتر