فایل ورد ارزيابي الگوريتم هاي بارش ماهواره اي در شبيه سازي جريان روزانه رود ساروق چاي با استفاده از شبيه IHACRES

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي الگوريتم هاي بارش ماهواره اي در شبيه سازي جريان روزانه رود ساروق چاي با استفاده از شبيه IHACRES دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي الگوريتم هاي بارش ماهواره اي در شبيه سازي جريان روزانه رود ساروق چاي با استفاده از شبيه IHACRES  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي الگوريتم هاي بارش ماهواره اي در شبيه سازي جريان روزانه رود ساروق چاي با استفاده از شبيه IHACRES،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي الگوريتم هاي بارش ماهواره اي در شبيه سازي جريان روزانه رود ساروق چاي با استفاده از شبيه IHACRES :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :17

با توجه به کمبود ایستگاههای آبسنجی در بیشتر حوضه های آبخیز کشور، توسعه روشهایی که بتوانند آبدهی را در مقیاس زمانی روزانه براورد کنند، از موارد ضروری است که به بهبود اطلاعات مورد نیاز برای اهداف مدیریتی مرتبط با منابع آب منجر می گردد. این روشها معمولا از بارش به عنوان ورودی شبیه های آبشناسی استفاده می کنند. جهت اندازه گیری بارش به عنوان متغیر اصلی در براورد رواناب، می توان از الگوریتم های ماهواره ای، که دارای پوشش زمانی و مکانی مناسبی می باشند، استفاده کرد. شبیه های متعددی برای تخمین بده ارائه شده اند، که در این بین IHACRES یکی از انواع ساده آنهاست، که در آن تنها از داده های بارش و دما برای به دست آوردن رواناب استفاده می شود، بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا شبیه سازی جریان روزانه رود ساروق چای از حوضه آبخیز زرینه رود باکاربرد شبیه IHACRES و داده های زمینی روزانه بارش، دما و آبدهی برای سالهای 1367 تا 1387 انجام شد، و شبیه در دو دوره واسنجی و صحت سنجی گردید. سپس جهت ارزیابی کارایی الگوریتم های بارش ماهواره ای در شبیه سازی بده، که هدف این تحقیق است، داده-های ماهواره ای روزانه سه الگوریتم PERSIANN، TMPA-3B42V7 و CMORPH در فاصله سالهای 1382 تا 1387 به عنوان ورودی شبیه واسنجی شده مزبور مورد استفاده قرار گرفت. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی CC، و شاخصهای خطای RMSE، MAE و RBias برای ارزیابیها، نتایج گویای توانایی بالاتر الگوریتم TMPA-3B42V7در شبیه سازی رواناب حوضه نسبت به دو الگوریتم دیگر می باشد.
كلید واژه: شبیه سازی، جریان روزانه، الگوریتم های بارش ماهواره ای، IHACRES، حوضه آبخیز

توضیحات بیشتر