فایل ورد تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي باکاربرد دو روش COP و PRIK، استفاده از سنجش از دور و GIS

لینک دانلود

 فایل ورد تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي باکاربرد دو روش COP و PRIK، استفاده از سنجش از دور و GIS دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي باکاربرد دو روش COP و PRIK، استفاده از سنجش از دور و GIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي باکاربرد دو روش COP و PRIK، استفاده از سنجش از دور و GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي باکاربرد دو روش COP و PRIK، استفاده از سنجش از دور و GIS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :10

آبخوانهای کربناته در مقیاس جهانی از مهمترین منابع تامین کننده آب می باشند. ارزیابی آسیب پذیری و تهیه نقشه پهنه بندی خطر، راهکاری مهم در مدیریت منابع آب کارست به شمار می روند. گاهی به دلیل نازک بودن ضخامت خاک، جریان متمرکز در اپی کارست، و تغذیه نقطه ای از طریق حفره های بلعنده نسبت به آلودگیها آسیب پذیرترند. هدف از این پژوهش، تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان حوضه بقیع نیشابور در برابر انتشار آلودگی با استفاده از دو شبیه COP و PaPRIKa و ارائه راهکارهای مدیریتی برای حفظ این منابع است. فراسنجهای مربوط به هر دو روش مذکور در محیط نرم فزار GIS تعیین، و بعد از یکسان سازی مقیاس و ترکیب لایه ها، فراسنجها بر طبق جداول یک و دو ارزش گذاری شده و در نقشه آسیب پذیری هر دو روش به دست آمد. در نهایت، نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. بر پایه نتایج به دست آمده باکاربرد روش PaPRIKa، منطقه مورد مطالعه از نظر میزان آسیب پذیری به سه رده خیلی زیاد، زیاد و متوسط پهنه بندی گردید، که به ترتیب 8.9 درصد، 63.8 درصد 27.2 درصد از مساحت منطقه را در برگرفته اند. نتایج نشان دادند که شاخص COP برای منطقه مورد مطالعه بین 0.5 تا 12 متغیر می باشد، بنابراین محدوده مورد مطالعه از نظر آسیب پذیری به چهار رده مختلف پهنه بندی گردیدکه عبارتند از: آسیب پذیری زیاد، متوسط، کم و خیلی کم، که به ترتیب 9.8 درصد، 50 درصد، 25.6 درصد و 14.6 درصد از مساحت منطقه را در بر گرفته اند.
كلید واژه: آسیب پذیری، حوضه بقیع، کارست، نمایه COP، روش PaPRIKa

توضیحات بیشتر