فایل ورد کاربرد روش صوتي براي برآورد سفتي ميوه کيوي در مدت نگهداري

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد روش صوتي براي برآورد سفتي ميوه کيوي در مدت نگهداري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد روش صوتي براي برآورد سفتي ميوه کيوي در مدت نگهداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد روش صوتي براي برآورد سفتي ميوه کيوي در مدت نگهداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد روش صوتي براي برآورد سفتي ميوه کيوي در مدت نگهداري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :10

سفتی یکی از خصوصیات مهم کیفیتی میوه کیوی است. این خصوصیت تحت شرایط دما و مدت زمان نگهداری تغییر خواهد نمود. برای تعیین سفتی روش های مختلف مخرب و غیر مخرب تعریف و توسعه یافته است. مزیت روش های غیر مخرب جلوگیری از آسیب به میوه محصول و استفاده از آن در سامانه های فرآوری به صورت بلادرنگ است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی روش غیر مخرب صوتی برای تعیین سفتی میوه کیوی در دو دمای مختلف طی مدت زمان نگهداری می باشد. بر همین اساس سفتی کیوی در مدت دو هفته به روش غیر مخرب صوتی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین همبستگی بین خصوصیات استخراج شده از آزمون صوتی نظیرفرکانس رزونانسی، ضریب استحکام و مدول الاستیسیته، و سفتی میوه، آزمون مخرب نفوذ نیز طی مدت یاد شده بر روی نمونه ها انجام شد. حداکثر نیروی نفوذ در آزمون مخرب رابطه نسبتا قوی با پارامترهای بدست آمده از آزمون صوتی، فرکانس رزونانسی، ضریب استحکام، مدول الاستیسیته به ترتیب با ضرایب تبیین 0.838، 0.857 و 0.865 داشت. با توجه به رابطه قوی بین مدول الاستیسیته و سفتی، این رابطه مورد واسنجی قرار گرفت و نشان داد با خطای 7.4 درصد قادر به تخمین سفتی میوه کیوی است. بنابراین آزمون غیر مخرب صوتی می تواند جایگزین مناسبی برای تعیین سفتی میوه و عمر انبارمانی میوه کیوی باشد.
كلید واژه: آزمون غیر مخرب، سفتی میوه، فرکانس رزونانسی، کیوی

توضیحات بیشتر