فایل ورد عملکرد گياه جو و اجزاء آن در شرايط آبياري با آبهاي نامتعارف

لینک دانلود

 فایل ورد عملکرد گياه جو و اجزاء آن در شرايط آبياري با آبهاي نامتعارف دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عملکرد گياه جو و اجزاء آن در شرايط آبياري با آبهاي نامتعارف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عملکرد گياه جو و اجزاء آن در شرايط آبياري با آبهاي نامتعارف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عملکرد گياه جو و اجزاء آن در شرايط آبياري با آبهاي نامتعارف :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :9

محدودیت منابع آب در کشور باعث شده است تا بهره وری از منابع آب نامتعارف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. استان اصفهان در حوضه آبخیز گاوخونی از مناطقی است که پهنه های گسترده ای از آبهای شور و لب شور سطحی و زیرزمینی در آن جریان داشته، و تخلیه پساب شهری و صنعتی به چالش اصلی بهره برداری از آب در منطقه مزبور مبدل شده است. در این تحقیق اثر کیفیتهای مختلف آب بر عملکرد گیاه جو و اجزاء آن در برخوار اصفهان با سه تیمار آب چاه، پساب و مخلوط آب شور چاه و پساب به ترتیب با رسانایی کهربایی (هدایت الکتریکی) 7، 1.4 و 4 دسی زیمنس بر متر در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که اثر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و تمامی اجزاء عملکرد به جز ارتفاع گیاهی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بوده است. همچنین، از نظر عملکرد دانه، وزن خشک کل گیاه، وزن هزار دانه، سطح برگ، طول برگ، تعداد دانه در سنبله و ارتفاع سنبله بیشترین عملکرد مربوط به پساب بوده، و پساب مخلوط با آب چاه از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد در مرحله بعدی قرار داشته است. پایش دوره ای منابع خاک باید برای مهار کردن میزان آلودگی در اراضی تحت آبیاری با آب نامتعارف انجام شود.
كلید واژه: رسانایی کهربایی (هدایت الکتریکی)، پساب، جو، عملکرد و اجزاء عملکرد

توضیحات بیشتر