فایل ورد بررسي تغييرات مکاني شاخصهاي کيفي آب زيرزميني دشت دزفول با استفاده از زمين آمار

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تغييرات مکاني شاخصهاي کيفي آب زيرزميني دشت دزفول با استفاده از زمين آمار دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تغييرات مکاني شاخصهاي کيفي آب زيرزميني دشت دزفول با استفاده از زمين آمار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تغييرات مکاني شاخصهاي کيفي آب زيرزميني دشت دزفول با استفاده از زمين آمار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تغييرات مکاني شاخصهاي کيفي آب زيرزميني دشت دزفول با استفاده از زمين آمار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :16

بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی و مدیریت پایدار منابع آب در دشتها از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به اهمیت اطلاع از وضعیت کیفیت آبهای زیرزمینی، وقت گیر بودن و هزینه بر بودن اندازه گیری فراسنجهای کیفی این منابع استفاده از تخمینگرهای مرسوم و یافتن روشی برای تخمین یک فراسنج با استفاده از دیگر فراسنجهایی، که برداشت آنها کم هزینه تر است، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش از اطلاعات برداشت شده از 94 حلقه چاه در دشت دزفول شامل فراسنجهای (SAR، Na، Ca، TDS، EC و TH) برای بررسی وضعیت کیفی آبهای زیرزمینی دشت مزبور، و انتخاب بهترین روش زمین آماری برای تخمین فراسنجهای مورد مطالعه، استفاده شده است. مطابق با نتایج روش کوکریجینگ با شبیه نیم تغییرنما و نیم تغییرنمای گوسین، با توجه به معیارهای ارزیابی ضریب همبستگی (R2)، میانگین خطای مطلق بهنجار (NMAE)، و ریشه میانگین مربعات خطای بهنجار (NRMSE)، به عنوان بهترین روش زمین آماری برای پهنه بندی کیفی دشت دزفول انتخاب، و در ادامه اقدام به پهنه بندی فراسنجهای کیفی مکان مزبور شده است. نتایج حاصل از رسم نقشه های پهنه بندی فراسنجهای مورد مطالعه حاکی از وضعیت نامطلوب کیفی منابع آب زیرزمینی در قسمتهای جنوب شرقی و شرقی دشت می باشند.
كلید واژه: آب زیرزمینی، پهنه بندی کیفی، زمین آمار، دشت دزفول

توضیحات بیشتر