فایل ورد تاثير ابعاد بسته بندي بر رضايت و درگيري ذهني خريد مشتريان با تاکيد بر نقش ميانجي نگرش آنان نسبت به بسته بندي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ابعاد بسته بندي بر رضايت و درگيري ذهني خريد مشتريان با تاکيد بر نقش ميانجي نگرش آنان نسبت به بسته بندي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ابعاد بسته بندي بر رضايت و درگيري ذهني خريد مشتريان با تاکيد بر نقش ميانجي نگرش آنان نسبت به بسته بندي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ابعاد بسته بندي بر رضايت و درگيري ذهني خريد مشتريان با تاکيد بر نقش ميانجي نگرش آنان نسبت به بسته بندي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ابعاد بسته بندي بر رضايت و درگيري ذهني خريد مشتريان با تاکيد بر نقش ميانجي نگرش آنان نسبت به بسته بندي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :18

به منظور بهره برداری بهینه از مزایای بسته بندی در صنعت محصولات نوشیدنی لازم است تا مولفه ها و معیارهای مهم و تاثیرگذار در بسته بندی محصولات نوشیدنی بر اساس نظرات مصرف کنندگان شناسایی شده تا بتوان در برنامه ریزی ها و فعالیت های بازاریابی، آن ها را مد نظر قرار داد. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر ابعاد بسته بندی بر نگرش مشتریان نسبت به بسته بندی و تاثیر نگرش مشتریان بر رضایت و درگیری ذهنی خرید آنان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین مشتریان محصولات نوشیدنی شادلی در شهر تهران، فرضیه های پژوهش را با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و رگرسیون مورد سنجش قرار دادند. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر معنی دار ابعاد بسته بندی نظیر «رنگ»، «جذابیت»، «شکل»، «درج اطلاعات محصول بر روی بسته بندی»، «اندازه»، «جنس» و «مسائل بهداشتی» بر «نگرش مشتریان نسبت به بسته بندی» و تاثیر معنی دار «نگرش مشتریان نسبت به بسته بندی» بر «رضایت» و «درگیری ذهنی خرید آنان» بود.
كلید واژه: رفتار مصرف کننده، ابعاد بسته بندی، نگرش، درگیری ذهنی خرید، رضایت مشتریان

توضیحات بیشتر