فایل ورد بررسي رفتار وابسته به زمان سس مايونز کم چرب تهيه شده با صمغ قدومه شهري و کنسانتره پروتئين آب پنير

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رفتار وابسته به زمان سس مايونز کم چرب تهيه شده با صمغ قدومه شهري و کنسانتره پروتئين آب پنير دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رفتار وابسته به زمان سس مايونز کم چرب تهيه شده با صمغ قدومه شهري و کنسانتره پروتئين آب پنير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رفتار وابسته به زمان سس مايونز کم چرب تهيه شده با صمغ قدومه شهري و کنسانتره پروتئين آب پنير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رفتار وابسته به زمان سس مايونز کم چرب تهيه شده با صمغ قدومه شهري و کنسانتره پروتئين آب پنير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :14

در این تحقیق رفتار وابسته به زمان سس مایونز کم چرب (35 و 50 درصد روغن) و کم کلسترول حاوی غلظت های مختلف صمغ قدومه شهری (0.5، 0.75 و 1 درصد) و کنسانتره پروتئین آب پنیر در سرعت های برش 25، 50 و 75 بر ثانیه بررسی گردید. داده های حاصل از آزمون با مدل های رئولوژیکی مربوطه برازش داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تمام نمونه ها دارای رفتار تیکسوتروپ بوده و با گذشت زمان ویسکوزیته آن ها کاهش یافت. سرعت و میزان کاهش ویسکوزیته به عواملی چون مقدار سرعت برش، درصد چربی و غلظت صمغ بستگی داشت. ویسکوزیته نمونه ها در سرعت های برشی بالاتر، سریعتر کاهش یافته و به حد تعادل نزدیک شد. نمونه های حاوی چربی کمتر، ویسکوزیته پایین تری داشتند و در هنگام اعمال تنش، ویسکوزیته سریعتر به حد تعادل نزدیک گردید. با افزودن صمغ قدومه شهری به عنوان جانشین بخشی از روغن، ویسکوزیته مجددا افزایش یافته و به نمونه با چربی کامل نزدیک شد. در این بررسی ثابت سرعت شکست ساختار با افزایش سرعت برش و غلظت صمغ روند خاصی از خود نشان نداد.
كلید واژه: رفتار وابسته به زمان، سس مایونز، صمغ قدومه شهری

توضیحات بیشتر