فایل ورد تعيين شرايط بهينه با روش سطح پاسخ و مقايسه دو روش شبکه عصبي و رگرسيون در خشک کردن سيب زميني پرتوديده با اشعه گاما

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين شرايط بهينه با روش سطح پاسخ و مقايسه دو روش شبکه عصبي و رگرسيون در خشک کردن سيب زميني پرتوديده با اشعه گاما دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين شرايط بهينه با روش سطح پاسخ و مقايسه دو روش شبکه عصبي و رگرسيون در خشک کردن سيب زميني پرتوديده با اشعه گاما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين شرايط بهينه با روش سطح پاسخ و مقايسه دو روش شبکه عصبي و رگرسيون در خشک کردن سيب زميني پرتوديده با اشعه گاما،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين شرايط بهينه با روش سطح پاسخ و مقايسه دو روش شبکه عصبي و رگرسيون در خشک کردن سيب زميني پرتوديده با اشعه گاما :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :16

با فرآوری مواد غذایی به روش پرتودهی، کیفیت مواد غذایی حفظ شده و با کنترل میکروارگانیسم ها عوامل فساد کنترل می گردد. همزمان روش های مختلف خشک کردن نیز که به حفظ کیفیت و بافت محصول منجر می گردد، کاربرد زیادی دارند. در این پژوهش با کمک روش سطح پاسخ، شرایط بهینه خشک کردن سیب زمینی پرتو دیده با اشعه گاما تعیین شد. برای پرتودهی نمونه ها از چشمه کبالت 60 (گاماسل 220) استفاده شد. نمونه ها با دزهای صفر، 2 ،5 و 8 کیلوگری پرتودهی شدند و خشک کردن با استفاده از مایکروویو در سه توان 200، 400 و 600 وات و در سه ضخامت 5، 7 و 9 میلی متر انجام گرفت. شرایط بهینه مربوط به دز پرتودهی5 کیلوگری، ضخامت نمونه 7 میلی متر و توان مایکروویو 400 وات و برای L*، a*، b*، تغییرات رنگ، زاویه هیو، کروما و شاخص قهوه ای شدن به ترتیب، 57.87، 0.95-، 42.19، 10.73، 1.53-، 42.22 و 113.59 پیشنهاد شد. علاوه بر تاثیر متغیرهای دز پرتودهی، ضخامت نمونه و توان خشک کن مایکروویو بر روی شاخص های رنگ از جملهL* ،a*،b*، شاخص قهوه ای شدن، کروما و زاویه هیو نیز بررسی شدند. با افزایش مقدار دز پرتودهی، افزایش ضخامت نمونه و توان مایکروویو، شاخص تغیرات رنگ کاهش، زاویه هیو افزایش و دانسیته رنگ کاهش می یابد. در نهایت با استفاده از مدل شبکه عصبی، خشک کردن سیب زمینی پرتودیده مدل سازی شده و توانایی این مدل در پیش بینی تغییرات رنگ با مدل رگرسیون و سطح پاسخ مقایسه گردید. در این مقایسه مدل شبکه عصبی داری قابلیت بالاتر در پیش بینی نسبت به مدل رگرسیون بود (ضریب تعیین 0.9706).
كلید واژه: اشعه گاما، خشک کردن، شبکه عصبی، RSM، رگرسیون

توضیحات بیشتر