فایل ورد ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي سرشاخه هاي انگور (.Vitis vinifera spp) کشت شده در منطقه آستارا

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي سرشاخه هاي انگور (.Vitis vinifera spp) کشت شده در منطقه آستارا دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي سرشاخه هاي انگور (.Vitis vinifera spp) کشت شده در منطقه آستارا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي سرشاخه هاي انگور (.Vitis vinifera spp) کشت شده در منطقه آستارا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي سرشاخه هاي انگور (.Vitis vinifera spp) کشت شده در منطقه آستارا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :17

این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و میزان ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور کشت شده در منطقه آستارا واقع در استان گیلان انجام شده است. برای این منظور تعداد 53 عدد سرشاخه هم اندازه و هم قطر از چند درخت انگور جدا شده و به آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا منتقل شدند. به منظور جداسازی الیاف و مطالعه ویژگی های مورفولوژیکی آنها، نمونه برداری تراشه چوبی از سرشاخه ها، در 3 ارتفاع (5 درصد، 50 درصد و 75 درصد) آنها انجام گرفت. برای جداسای الیاف از روش (Franklin, 1954) استفاده شد و بعد ابعاد الیاف و ضرایب بیومتریک آنها اندازه گیری و محاسبه شد. از تعدادی از سرشاخه های جدا شده، آرد چوب در 2 بخش با پوست و بدون پوست تهیه شد و مطابق با استاندارد TAPPI نسبت به تعیین میزان ترکیبات شیمیایی آنها نیز اقدام شد. میانگین کل هولو سلولز، آلفا سلولز، همی سلولز، سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در الکل، محلول در آب گرم، محلول در آب سرد و خاکستر برای سرشاخه های این گونه به ترتیب برابر 87.59، 56.99، 30.59، 47.20، 25.16، 5.90، 2.53، 4.41، 1.79 و 1.79 درصد اندازه گیری شد، همچنین میانگین کل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب برابر 0.960 میلی متر، 26.45، 15.48 و 5.49 میکرون اندازه گیری شد. میانگین کل شاخص در هم رفتگی، ضریب انعطاف پذیری و شاخص رانکل نیز به ترتیب 36.29، 58.50 و 0.71 محاسبه گردید. نتایج نشان داد سرشاخه های انگور بدون پوست، مقدار هولو سلولز، آلفا سلولز، همی سلولز و سلولز بیشتر و مقدار لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر کمتری نسبت به سرشاخه های انگور با پوست دارند. همچنین نتایج نشان داد ابعاد الیاف شامل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی به جز ضخامت دیواره سلولی با افزایش ارتفاع کاهش یافت.
كلید واژه: سرشاخه های انگور، ویژگی های مورفولوژیکی، ترکیبات شیمیایی، آستارا

توضیحات بیشتر