فایل ورد ارزيابي شبيه هاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي و روشهاي زمين آمار در تکميل داده هاي مفقود بارش روزانه

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي شبيه هاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي و روشهاي زمين آمار در تکميل داده هاي مفقود بارش روزانه دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي شبيه هاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي و روشهاي زمين آمار در تکميل داده هاي مفقود بارش روزانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي شبيه هاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي و روشهاي زمين آمار در تکميل داده هاي مفقود بارش روزانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي شبيه هاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي و روشهاي زمين آمار در تکميل داده هاي مفقود بارش روزانه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :25

افزایش دقت برآورد داده های مفقود بارش روزانه، بویژه در حوضه های بزرگ آبخیز با شبکه باران سنجی غیر متراکم، یکی از چالشهای آبشناسها می باشد. در این مطالعه، شش شبیه شبکه عصبی مصنوعی به نامهای MLP، TLFN، RBF، RNN، TDRNN، CFNN با روشهای مختلف اعتبارسنجی برای تکمیل داده های مفقود بارش روزانه در مقایسه با روشهای زمین آمار کریجینگ و کوکریجینگ با شبیه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. برای ارزیابی دقت شبیه های مختلف در تکمیل داده های مفقود، از داده های بارش 15 ایستگاه بارانسنجی موجود در حوضه رود کرخه استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که شبیه های MLP، TLFN، CFNN و کوکریجینگ می توانند دقیقترین برآورد را از مقادیر گم شده ارائه دهند، هر چند به نظر می رسد که شبیه MLP در برآورد داده های مفقود بارش موثرتر از بقیه است. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، شبیه RNN و TDRNN در مورد داده های بارش تناسب کمتری داشته، و ضعیفترین نتیجه مربوط به شبیه RBF است. روش کریجینگ از روشهای برتر عملکرد ضعیفتری داشته، اما از شبیه های RNN و TDRNNو RBF بهتر است.
كلید واژه: شبکه عصبی مصنوعی، زمین آمار، بازسازی داده های مفقود، بارش روزانه

توضیحات بیشتر