فایل ورد تاثير خشکسالي بر روند پوشش گياهي حوضه آبخيز سد ملاصدرا، و کاربرد فنون سنجش از دور براي پايش آن

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير خشکسالي بر روند پوشش گياهي حوضه آبخيز سد ملاصدرا، و کاربرد فنون سنجش از دور براي پايش آن دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير خشکسالي بر روند پوشش گياهي حوضه آبخيز سد ملاصدرا، و کاربرد فنون سنجش از دور براي پايش آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير خشکسالي بر روند پوشش گياهي حوضه آبخيز سد ملاصدرا، و کاربرد فنون سنجش از دور براي پايش آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير خشکسالي بر روند پوشش گياهي حوضه آبخيز سد ملاصدرا، و کاربرد فنون سنجش از دور براي پايش آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :17

خشکسالی یک پدیده و خطر پیچیده طبیعی، ناشی از شکستن تراز آبی است، که تاثیر آن همیشه در حوزه های زیست محیطی مشهود می باشد. بدین منظور، به کارگیری فن آوری سنجش از دور در پایش خشکسالی، با توجه به کمبود ایستگاههای اندازه گیری عناصر آب و هوایی، بسیار پراهمیت است. در این پژوهش شاخصهای پوشش گیاهی NDVI، RVI، VCI، DSI، VSWI، SAVI، TCI و EVI حاصله از تصاویر سنجنده TM ماهواره LANDSAT به تاریخهای: 13/6/2010 و 16/5/2000 جهت پایش خشکسالی مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین، آمار بارندگی در بازه زمانی 14 ساله (1998-2012) مستخرج از ماهواره TRMM با تفکیک مکانی 0.25´0.25 درجه مشتمل بر 15 نقطه دریافت گردیدند، سپس، با به کارگیری شاخصهای خشکسالی آزمون دنباله ها و شاخص معیار بارش سالانه (SIAP) سالهای تر و خشک مشخص گردیدند. نتایج بیانگر وجود پنج سال خشک (2011-2006)، چهار سال بهنجار و پنج سال تر می باشد. با بررسی شاخصهای NDVI و SAVI، شاهد افزایش مقادیر کمینه و بیشینه در سالهای تر می باشیم، همچنین، با توجه به این شرایط دمایی تاثیر بسزایی بر میزان خشکی دارد، با تلفیق شاخصهای پوشش گیاهی و دمای سطح زمین در شاخصهای DSI-VSWI میزان تفاوت مقادیر این شاخصها در سالهای تر و خشک به دست آمد.
كلید واژه: پایش خشکسالی، شاخصهای پوشش گیاهی، ماهواره TRMM، حوضه آبخیز سد ملاصدرا

توضیحات بیشتر