فایل ورد تاثير اصلاح شيميايي آرد چوب بر ويژگي هاي نانوکامپوزيت هاي هيبريدي پلي پروپيلن - نانو سيليس

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير اصلاح شيميايي آرد چوب بر ويژگي هاي نانوکامپوزيت هاي هيبريدي پلي پروپيلن - نانو سيليس دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير اصلاح شيميايي آرد چوب بر ويژگي هاي نانوکامپوزيت هاي هيبريدي پلي پروپيلن - نانو سيليس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير اصلاح شيميايي آرد چوب بر ويژگي هاي نانوکامپوزيت هاي هيبريدي پلي پروپيلن - نانو سيليس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير اصلاح شيميايي آرد چوب بر ويژگي هاي نانوکامپوزيت هاي هيبريدي پلي پروپيلن - نانو سيليس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :21

این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی نانوکامپوزیت های هیبریدی پلی پروپیلن - نانو سیلیس انجام گردید. برای این منظور، آرد چوب با بنزیل کلرید و هیدروکسید سدیم، تیمار شیمیایی شدند. برای اطمینان از انجام اصلاح شیمیایی، آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) بر روی آرد چوب اصلاح شده و بدون تیمار انجام شد. آرد چوب با نسبت وزنی 60 درصد با پلی پروپیلن به همراه 4 درصد جفت کننده انیدرید مالئیک پلی پروپیلنی در داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد. همچنین نانو سیلیس با نسبت های وزنی 0، 1، 3 و 5 درصد به عنوان پر کننده استفاده شد. نمونه های آزمونی با استفاده از روش قالب گیری تزریقی ساخته شدند. سپس آزمون های مکانیکی شامل مقاومت و مدول خمشی و آزمون های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بر روی نمونه ها مطابق با استاندارد (ASTM) انجام گرفت. همچنین به منظور بررسی ریخت شناسی نانوکامپوزیت ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر تیمار شیمیایی، مقاومت خمشی و مدول خمشی افزایش یافتند در حالی که جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافتند. به طوری که با افزایش نانو ذرات سیلیس تا 3 درصد مقاومت های مکانیکی افزایش یافتند اما افزودن مقادیر بیشتر نانو ذرات مقاومت های مکانیکی را کاهش داد. با افزایش نانو ذرات سیلیس تا 5 درصد جذب آب نانوکامپوزیت ها افزایش یافت اما واکشیدگی ضخامت کاهش یافت. نتایج میکروسکوپ الکترونی پویشی حکایت از بهبود فصل مشترک بین پرکننده و ماتریس در اثر تیمار شیمیایی و پراکنش مناسب نانو ذرات سیلیس در سطح 3 درصد بود.
كلید واژه: نانوکامپوزیت های هیبریدی، اصلاح شیمیایی، نانو سیلیس، ریخت شناسی، ثبات ابعاد

توضیحات بیشتر