فایل ورد ارزيابي عملكرد سيستم تصفيه پساب واحد توليد اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي عملكرد سيستم تصفيه پساب واحد توليد اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي عملكرد سيستم تصفيه پساب واحد توليد اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي عملكرد سيستم تصفيه پساب واحد توليد اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عملكرد سيستم تصفيه پساب واحد توليد اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :13

این مطالعه به منظور ارزیابی عملكرد سیستم تصفیه پساب واحد تولید رزین اكریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) انجام شده است. سیستم تصفیه شامل 3 آشغالگیر ریز، یك حوض دانه گیر، یك حوض متعادل ساز، سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF)، یك واحد بیولوژیكی لجن فعال و واحد زلال ساز می-باشد. این سیستم پیش تصفیه به منظور كاهش مواد جامد معلق و COD پساب واحد ABS قبل از ورود به واحد تصفیه مركزی شركت پتروشیمی طراحی شده است. نمونه های تركیبی متناسب با دبی در 4 نوبت در طی 6 ماه برداشته شده و پارامترهای BOD5، COD، TSS، اكریلونیتریل، اكریلامید، اكریلیك اسید، سیانید و آمونیاك مطابق با روش های استاندارد اندازه گیری شده اند. ساختار جمعیت میكروبی سیستم لجن فعال نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تحت بار سطحی2.76m3/m2.h اعمال شده به سیستم DAF، راندمان حذف COD و SS به ترتیب 24 و 43 درصد به دست آمد. در مقادیر بار آلی0.79±0.06kg COD/m3.d اعمال شده به سیستم لجن فعال، راندمان حذف COD و BOD5 به ترتیب 59 و 68 درصد بوده است. در مجموع، راندمان حذف COD، BOD5 و TSS در كل سیستم پیش تصفیه به ترتیب 80، 90 و 88 بوده است. به علاوه، راندمان حذف اكریلونیتریل در سیستم 91 درصد بوده كه 26 درصد حذف در واحد بیولوژیكی رخ داده است. در میان باكتری های جداسازی شده از لجن فعال، جنس های Alcaligenes، Pseudomonas، Bacillus و Moraxella به عنوان باكتری های نیتریفایر هتروترف شناسایی شده اند.
كلید واژه: ارزیابی عملكرد، فاضلاب صنعتی، ABS، لجن فعال

توضیحات بیشتر