فایل ورد تحليل رفتار تيرهاي عميق با بتن مسلح با بتن مقاومت بالا تحت بار گسترده

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل رفتار تيرهاي عميق با بتن مسلح با بتن مقاومت بالا تحت بار گسترده دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل رفتار تيرهاي عميق با بتن مسلح با بتن مقاومت بالا تحت بار گسترده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل رفتار تيرهاي عميق با بتن مسلح با بتن مقاومت بالا تحت بار گسترده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل رفتار تيرهاي عميق با بتن مسلح با بتن مقاومت بالا تحت بار گسترده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :13

در این مقاله رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح با مقاومت بالا به صورت آزمایشگاهی بررسی شد. بدین منظور 5 نمونه تیر عمیق بتن مسلح با مقاومت فشاری 60mpa تحت اثر بار گسترده مورد آزمایش قرار گرفت. تیرهای آزمایشگاهی در دو انتها دارای تكیه گاه ساده و با آرماتورهای برشی قائم به فواصل مساوی تقویت شده بودند. آرایش آرماتورهای برشی نمونه ها یكسان ولی قطر آنها متفاوت بود. مشاهده آزمایشگاهی شامل تغییر شكل وسط دهانه، وضعیت شكست، حالت های گسیختگی و مقاومت فشاری نظیر ترك خوردگی اولیه و شكست نهایی نمونه تیر عمیق بود. گسیختگی 3 نمونه به صورت شكست برشی و دو نمونه به صورت موضعی بود. بر اساس نتایج به دست آمده، آرماتورهای قائم جان بر ظرفیت برشی تیرهای عمیق تاثیرگذار بوده و نمونه ها تحت بار گسترده عموما مقاومت برشی بالاتری در مقایسه موارد مشابه تحت بار متمركز از خود نشان می دهند. نتایج آزمایشگاهی با نتایج به دست آمده از روش (Strut-and-tie) مدل خرپایی مقایسه شد. نتایج حاصله از مقایسه حاكی از هماهنگی رضایت بخش مدل STM ارائه شده برای تیرهای عمیق بتن مسلح تحت بار گسترده با نتایج آزمایشگاهی است.
كلید واژه: تیر عمیق، مدل خرپایی، مقاومت برشی، آرماتور برشی، بارگذاری گسترده

توضیحات بیشتر