فایل ورد امكان سنجي استفاده از شبكه هاي جمع آوري متعارف فاضلاب به عنوان تاسيسات پيش تصفيه

لینک دانلود

 فایل ورد امكان سنجي استفاده از شبكه هاي جمع آوري متعارف فاضلاب به عنوان تاسيسات پيش تصفيه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد امكان سنجي استفاده از شبكه هاي جمع آوري متعارف فاضلاب به عنوان تاسيسات پيش تصفيه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد امكان سنجي استفاده از شبكه هاي جمع آوري متعارف فاضلاب به عنوان تاسيسات پيش تصفيه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد امكان سنجي استفاده از شبكه هاي جمع آوري متعارف فاضلاب به عنوان تاسيسات پيش تصفيه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :10

در این پژوهش تاثیر واكنش های بیولوژیكی در حذف مواد آلی فاضلاب موجود در شبكه های جمع آوری نوین بررسی شد. برای این منظور شبكه های جمع آوری فاضلاب از جنس PVC تحت جریان ثقلی در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. از چسباندن توری پلاستیكی به عنوان واسطه به سطوح داخلی لوله، برای رشد و الحاق میكروارگانیسم ها، استفاده شد. جهت افزایش غلظت میكروبی و همچنین سرعت بخشیدن به تشكیل بایوفیلم، از لجن فعال تصفیه خانه شهرك یثرب استفاده شد. فاضلاب مصنوعی با آلودگی مشابه با فاضلاب خانگی در این مطالعه استفاده شد. در این مطالعه تجربی پارامترهایی مانند BOD، COD، TN، NH3-N، NO3-N، TSS، مقادیر DO و ضخامت بیوفیلم در شرایط آزمایشگاهی اندازه گیری شد.نتایج نشان می دهد بایوفیلم ایجاد شده بر روی سطح یكنواخت نبود و ضخامت آن بین 3-4.7 میلی متر و چگالی سطحی بایوفیلم بین 22.3-33.1 گرم بایومس بر متر مربع به دست آمد. نرخ مصرف اكسیژن تقریبا به 0.21 میلی گرم بر لیتر بر دقیقه بود. غلظت مواد معلق با كاهش 82 درصدی از 105 به 19 میلی گرم بر لیتر رسید. بیشترین راندمان حذف مواد آلی در شبكه، در بار گذاری های مختلف بهره برداری برای COD، BOD به ترتیب به 59 و 54 درصد رسید. با افزایش بار آلی %70 به شبكه فاضلاب، میزان راندمان حذف COD فقط %9 كاهش یافت. در هر دو حالت بارگذاری آلی شبكه، با توجه به غلظت بالای COD پساب خروجی، شرایط رشد باكتری های نیترات ساز ویا فرآیند نیتریفیكاسیون شكل نگرفت و تغییرات غلظت تركیبات نیتروژنی ناچیز بود.
كلید واژه: واكنش های بیولوژیكی، شبكه جمع آوری، فاضلاب، بایوفیلم

توضیحات بیشتر