فایل ورد رئاليسم انتقادي: يک ديدگاه فلسفي مهم براي تحقيقات پرستاري

لینک دانلود

 فایل ورد رئاليسم انتقادي: يک ديدگاه فلسفي مهم براي تحقيقات پرستاري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رئاليسم انتقادي: يک ديدگاه فلسفي مهم براي تحقيقات پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رئاليسم انتقادي: يک ديدگاه فلسفي مهم براي تحقيقات پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رئاليسم انتقادي: يک ديدگاه فلسفي مهم براي تحقيقات پرستاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تحقیقات کمی و کیفی با رویکردهای متفاوتی انجام می شوند و هریک زیربنای فلسفی خاص خود را دارند. با توجه به ظهور نسبتا جدید فلسفه رئالیسم انتقادی، در این مطالعه رئالیسم انتقادی به عنوان یک دیدگاه فلسفی در تحقیقات نظام سلامت و پرستاری مورد بحث قرار گرفته است.روش ها: در این مطالعه پایگاه های اطلاعاتی Pub Med،Wiley ، Science Direct، Ovid و Google Scholar بدون محدودیت زمانی با کلید واژه های رئالیسم، رئالیسم انتقادی، دیدگاه فلسفی، سلامت و پرستاری مورد جستجو قرار گرفته است.نتایج: رئالیسم انتقادی به عنوان یک جهت گیری فلسفی و همچنین به عنوان یک متدولوژی تحقیق، راهنمای انجام تحقیقات معتبر در جهت ارتقاء سیستم سلامت است و به درک بهتر فاکتورهای فردی، اجتماعی-زمینه ای و سازمانی و ارتباط متقابل بین آنها کمک می کند. در مرور متون به رئالیسم انتقادی به عنوان یک دیدگاه فلسفی متعادل؛ نوع نگاه آن به رئالیسم و ایده آلیسم؛ اصول رئالیسم انتقادی؛ رویکرد آن به متدولوژی تحقیق و نقش رئالیسم انتقادی در نظام سلامت و پرستاری پرداخته شده است.نتیجه گیری: برای دستیابی به ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری فلسفه رئالیسم انتقادی می تواند راهنمای مناسبی برای تحقیقات پرستاری در جهت کشف و درک فعالیت ها و تعاملات پرستاران و ارتباط آن با ساختارهای سیستم سلامت و نیز تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر باشد تا بر اساس آنها تدابیر اصلاحی برنامه ریزی و اجرا شود.
كلید واژه: رئالیسم، رئالیسم انتقادی، دیدگاه فلسفی، پرستاری

توضیحات بیشتر