فایل ورد استيگما در مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بستري در بيمارستان روان پزشکي ابن سينا مشهد در سال 94-1393

لینک دانلود

 فایل ورد استيگما در مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بستري در بيمارستان روان پزشکي ابن سينا مشهد در سال 94-1393 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استيگما در مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بستري در بيمارستان روان پزشکي ابن سينا مشهد در سال 94-1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استيگما در مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بستري در بيمارستان روان پزشکي ابن سينا مشهد در سال 94-1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استيگما در مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بستري در بيمارستان روان پزشکي ابن سينا مشهد در سال 94-1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: امروزه متداول ترین فشار روانی- اجتماعی که خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات روانی به ویژه بیماران مبتلا به اسکیزوفرن، با آن مواجه هستند؛ مساله استیگما می باشد. در ایران، علی رغم تاثیرات فرهنگی و اجتماعی بر استیگما، کمتر به این مساله پرداخته شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح استیگما در مراقبین خانوادگی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرن بستری در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا- مشهد انجام گرفت.روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 300 نفر از مراقبین خانوادگی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینای در مشهد 1394-1393 به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه تعدیل شده استیگمای احساسی بیمار روانی بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 11.5 و آمار توصیفی انجام شد.نتایج: 70.4 درصد از مراقبین خانوادگی خانم و با میانگین سنی 48.4±14.8 سال بودند. میانگین نمره کل استیگما در خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرن 42.6±9.2 (از 68 نمره) بود که بیشترین میانگین مربوط به بعد کنارگیری از اجتماع (12.4±3.3) و کمترین میانگین مربوط به بعد تنهایی (9.8±3.0) بود.نتیجه گیری: با توجه به سطح نسبتا بالای استیگما در مراقبین خانوادگی بیماران مورد مطالعه، توجه به آن ضروری بوده و پیشنهاد می شود آموزش جامعه در سطوح مختلف در زمینه برخورد مناسب با این بیماران و خانواده های آنان از طریق رسانه ها و مراکز بهداشتی درمانی صورت گیرد.
كلید واژه: استیگما، خانواده، اسکیزوفرن، مراقبین خانوادگی

توضیحات بیشتر