فایل ورد ميزان دلبستگي مادر - نوزاد و عوامل مرتبط با آن در مادران نوزادان نارس بستري

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان دلبستگي مادر - نوزاد و عوامل مرتبط با آن در مادران نوزادان نارس بستري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان دلبستگي مادر - نوزاد و عوامل مرتبط با آن در مادران نوزادان نارس بستري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان دلبستگي مادر - نوزاد و عوامل مرتبط با آن در مادران نوزادان نارس بستري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان دلبستگي مادر - نوزاد و عوامل مرتبط با آن در مادران نوزادان نارس بستري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یكی از مهمترین نیازهای نوزاد نیاز عاطفی است كه از همان ساعات اولیه پس از تولد باید برآورده شود. نوزادان به دلیل عدم رشد كامل جسمی - ذهنی پس از تولد نیازمند مراقبت ویژه هستند. این شرایط در نوزاد نارس بحرانی تر است، زیرا با بستری شدن نوزاد نارس با توجه به شرایط جسمی كه دارد، فرایند دلبستگی مادر - نوزاد مختل می شود و به تكامل نوزاد و توانایی های مادر برای مراقبت از نوزاد آسیب می رسد. هدف از این پژوهش تعیین میزان و عوامل تاثیرگذار بر دلبستگی مادر - نوزاد نارس بستری در بیمارستان های منتخب شهر تهران بود.روش كار: پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی - تحلیلی بود كه 463 مادر نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان و بخش نوزادان مراكز بهداشتی - درمانی منتخب شهر تهران را در سال 1394 مورد بررسی قرار داد. نمونه گیری به روش طبقه ای با توجه به پذیرش نوزاد در مراكز منتخب صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناسی و دلبستگی جمع آوری گردید. ارتباط بین متغیرهای دموگرافیك با دلبستگی با SPSS-19 ارزیابی شد.یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد كه میانگین دلبستگی مادری 56.59 درصد بود و بین جنسیت دلخواه نوزاد، جنس نوزاد و تمایل به بارداری اخیر با دلبستگی ارتباط معنادار وجود داشت (p<0.05).نتیجه گیری: دلبستگی مادر - نوزاد یكی از عوامل مهم سلامت روانی در دوران كودكی و بزرگسالی است، بنابراین باید روند شكل گیری آن تسهیل شود تا فشار روانی و استرس در مادر و نوزاد نارس كاهش یافته و آمادگی مادران برای درگیرشدن با مراقبت از نوزاد نارس و حساسیت و پاسخگویی وی به نوزادش افزایش می یابد كه در نتیجه تاثیر مثبت بر شكل گیری فرایند دلبستگی خواهد داشت.
كلید واژه: دلبستگی، مادر، نوزاد نارس

توضیحات بیشتر