فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر بهبود علايم بيماران مبتلا به افسرده خويي

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر بهبود علايم بيماران مبتلا به افسرده خويي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر بهبود علايم بيماران مبتلا به افسرده خويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر بهبود علايم بيماران مبتلا به افسرده خويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر بهبود علايم بيماران مبتلا به افسرده خويي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: اختلال افسرده خویی اختلال مزمن و مقاوم به درمان است كه با خلق افسرده در اغلب روزها و ساعات مشخص می شود. رفتاردرمانی دیالكتیكی نوعی رویكرد درمانی موج سوم است كه به عنوان یك روش موثر در درمان اختلال افسردگی اساسی به كار میرود. از آنجا كه اختلال افسرده خویی نیز اختلالی مشابه افسردگی اساسی و با مدت طولانی تر و شدت كمتر می باشد به نظر می رسد كه درمان دیالكتیكی در درمان افسرده خویی همچون افسردگی اساسی موثر باشد. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالكتیكی در بهبود علایم بیماران مبتلا به اختلال افسردهخویی انجام شد.روش كار: این پژوهش از نوع آزمایشی بوده و با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل كلیه زنان و مردان 20 تا 50 ساله ای بود كه در سال 1391 ساكن شهرستان كرج بوده به كلینیك ها و مراكز درمانی مراجعه كرده و مبتلا به اختلال افسرده خویی بودند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود و از افراد واجد شرایط 50 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و گروه كنترل قرارگرفتند كه در پایان پژوهش اندازه هر یك از گروه ها به دلیل افت نمونه به 20 نفركاهش یافت. گروه آزمایش هفته ای یك بار به مدت دوازده جلسه تحت درمان قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه افسردگی بك، و مقیاس افسردگی و اضطراب و استرس (DASS) استفاده شد. داده های پژوهش با تحلیل واریانس و چندمتغیره در SPSS-16 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد كه بین میانگین نمره افسردگی كهF آن برابر 3.377 بوده و نمره كل كه F آن مساوی با 3.915 بود در دو گروه تفاوت معنیداری وجود داشت (p<0.05). بنابراین یافته های مطالعه حاضر حاكی از آن است كه رفتاردرمانی دیالكتیكی موجب بهبود افسردگی می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر اثربخشی رفتاردرمانی دیالكتیكی در درمان اختلالات مزمن و مقاوم به درمان مانند اختلال افسرده خویی، این روش درمانی در بهبود نشانه ها و علائم اختلال افسرده خویی موثر است و می توان در كنار درمان دارویی و دیگر درمان های شناختی مطرح شده برای درمان افسرده خویی از آن به عنوان یك روش درمانی مفید و مكمل استفاده نمود.
كلید واژه: رفتاردرمانی دیالكتیكی، افسرده خویی، اختلال خلقی

توضیحات بیشتر