فایل ورد ويژگي هاي دموگرافيک زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1394-1393

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگي هاي دموگرافيک زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1394-1393 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي دموگرافيک زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1394-1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي دموگرافيک زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1394-1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي دموگرافيک زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1394-1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: ازدواج یک رویداد مهم و حیاتی در زندگی افراد محسوب می شود. جلسات مشاوره قبل از ازدواج تاثیر مهمی در شناخت جوانان از همسر آینده خود دارد. برخی ویژگی های فردی زوجین در تداوم ازدواج آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این مهم، مطالعه حاضر با هدف بررسی مشخصات دموگرافیک زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهرستان تربت حیدریه طی سال های 1394-1393 انجام شد.روش ها: این پژوهش توصیفی به روش مقطعی انجام شد. 4384 نفر از زوجین در شرف ازدواج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک مورد بررسی شامل سن، سطح تحصیلات، جنس و محل سکونت بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل گردید.نتایج: میانگین سنی واحدهای مورد مطالعه 23.43±3.96 سال بود. 2192 نفر (50 درصد) از زوجین مرد و مابقی زن بودند. واحدهای پژوهش در محدوده سنی 9 تا 45 سال قرار داشتند. 58 درصد مراجعین شهری و مابقی روستایی بودند. هم چنین 40 درصد زوجین در مرحله قبل از مراجعه به مرکز مشاوره قبل ازدواج، اقدام به عقد شرعی و بقیه آنان عقد نکرده بودند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و نیز درصد بالای زوجینی که اقدام به عقد شرعی در مرحله قبل از مراجعه به مرکز مشاوره قبل از ازدواج نموده، ضروری است توجه بیشتری به آموزش خانواده ها و به ویژه جوانان در این زمینه مد نظر قرار گیرد.
كلید واژه: ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج، تربت حیدریه

توضیحات بیشتر