فایل ورد مقايسه کيفيت شيميايي آب چاه هاي پيرامون محل قديم دفن زباله مشهد در سال 1393

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه کيفيت شيميايي آب چاه هاي پيرامون محل قديم دفن زباله مشهد در سال 1393 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه کيفيت شيميايي آب چاه هاي پيرامون محل قديم دفن زباله مشهد در سال 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه کيفيت شيميايي آب چاه هاي پيرامون محل قديم دفن زباله مشهد در سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه کيفيت شيميايي آب چاه هاي پيرامون محل قديم دفن زباله مشهد در سال 1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: یکی از راه های آلودگی آب های زیرزمینی نفوذ شیرابه و گازهای تولید شده حاصل از دفن زباله های شهری می باشد. شیرابه حاوی مقادیر بسیار زیادی مواد آلی، معدنی و میکروارگانیسم هایی است که پتانسیل بالایی برای ایجاد آلودگی های گوناگون در آب های زیرزمینی دارد. این مطالعه با هدف فایل ورد مقايسه کيفيت شيميايي آب چاه هاي پيرامون محل قديم دفن زباله مشهد در سال 1393 انجام شد.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. تعداد 4 حلقه چاه (3 حلقه چاه در پایین دست محل دفن و 1 حلقه چاه در بالادست محل دفن) انتخاب گردید. نمونه برداری در سال 1393 به مدت یک سال انجام شد. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه از نظر پارامترهای سختی، قلیائیت، کدورت، فسفات، EC، COD، NO3-، Cl-، TDS، PH آزمایش و با استانداردهای ملی آب آشامیدنی ایران مقایسه شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های Tمستقل و من- ویتنی انجام گرفت.نتایج: این مطالعه نشان داد که از نظر هدایت الکتریکی، سختی، کلرور، کل جامدات محلول و NO3- تفاوت معناداری بین چاه های مورد مطالعه وجود دارد، اما در مقایسه با استانداردهای ملی، پارامترهای شیمیایی مورد بررسی در اکثر موارد در محدوده مجاز بودند.نتیجه گیری: با توجه به محدوده مجاز برای اکثر پارامترهای شیمیایی اندازه گیری شده، آب چاه های منطقه مورد مطالعه قابل شرب می باشند؛ اما پایش مداوم و اصولی آب های زیرزمینی این منطقه جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک ضروری است.
كلید واژه: محل دفن زباله، کیفیت شیمیایی، آب های زیرزمینی

توضیحات بیشتر