فایل ورد فراواني اضطراب در قربانيان تجاوز جنسي

لینک دانلود

 فایل ورد فراواني اضطراب در قربانيان تجاوز جنسي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراواني اضطراب در قربانيان تجاوز جنسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراواني اضطراب در قربانيان تجاوز جنسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراواني اضطراب در قربانيان تجاوز جنسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: اضطراب یك اختلال روانی است كه می تواند متعاقب تجاوز جنسی بروز كرده و تهدید جدی برای سلامتی زنان باشد. هدف این مطالعه تعیین فراوانی اضطراب در قربانیان زن تجاوز جنسی مراجعه كننده به مركز پزشكی قانونی استان اصفهان در سال 1393 بود.روش كار: این مطالعه توصیفی شامل 93 زن قربانی تجاوز جنسی مراجعه كننده به مركز پزشكی قانونی استان اصفهان بود كه به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار مطالعه برگه اطلاعات دموگرافیك و سلامت روان SCL-90 بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن، t مستقل، آنالیز واریانس یك طرفه در spss-17 استفاده شد.یافته ها: این مطالعه نشان داد كه همبستگی مثبت و معناداری بین تجاوز جنسی و اضطراب وجود داشت (p<0.001) به طوری كه شیوع اضطراب در افرادی كه دچار تجاوز جنسی شده بودند متوسط رو به بالا بود. همچنین 6.5 درصد (6 نفر) از افراد اضطراب را در حد خفیف ( نمره 1-0)، 81.7 درصد (76 نفر) در حد متوسط (نمره 3-1) و 11.8 درصد (11 نفر) در حد شدید گزارش نمودند. از 9 زیرشاخص مربوط به اضطراب 51.6 درصد (48 نفر) از واحدهای مورد پژوهش تجربه احساس ترس همیشگی را در حد خیلی زیاد داشتند، 49.5 درصد (46 نفر) دچار احساس تپش قلب ، 39.8 درصد (37 نفر) احساس ترس ناگهانی و بی علت، 29 درصد (27 نفر) وحشت زدگی، 24.7 درصد (23 نفر) كم تحملی، 17.2 درصد (16 نفر) احساس ناآرامی، 12.9 درصد (12 نفر) كابوس و 4.3 درصد (4 نفر) از قربانیان دلشوره داشتند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد كه تجاوز جنسی با اضطراب ارتباط دارد و اكثر قربانیان بعد از تجاوز جنسی دارای اختلالات روانی از جمله اضطراب می شوند. با توجه به افزایش روزافزون تجاوزات جنسی در زنان و شناخت تجاوز جنسی به عنوان عامل مختل كننده سلامت روان، باید راهكارها و منابعی جهت جلوگیری از تجاوز جنسی علیه زنان و پیامدهای ناگوار آن از جمله اضطراب و تشخیص و درمان زودرس این عارضه و سایر عوارض اختصاص یابد.
كلید واژه: اضطراب، زنان، تجاوز جنسی

توضیحات بیشتر