فایل ورد مقايسه آگاهي و نگرش زوجين نابارور گيرنده و غير گيرنده نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري در مرکز ناباروري مشهد

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه آگاهي و نگرش زوجين نابارور گيرنده و غير گيرنده نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري در مرکز ناباروري مشهد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه آگاهي و نگرش زوجين نابارور گيرنده و غير گيرنده نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري در مرکز ناباروري مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه آگاهي و نگرش زوجين نابارور گيرنده و غير گيرنده نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري در مرکز ناباروري مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه آگاهي و نگرش زوجين نابارور گيرنده و غير گيرنده نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري در مرکز ناباروري مشهد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یکی از گام های مهم در شناخت مشکلات افراد ناباروری که تنها راه درمانی آن ها استفاده از روشهای اهدایی کمک باروری است، بررسی آگاهی و نگرش آن ها پیرامون این روش ها است. مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است. این مطالعه با هدف مقایسه آگاهی و نگرش زوج های نابارور گیرنده و غیر گیرنده روش های اهدایی کمک باروری مرکز ناباروری مشهد انجام گردید.روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که بر روی 115 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های روا و پایای سنجش آگاهی و نگرش نسبت به روش های اهدایی کمک باروری، جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل گردید.نتایج: بین نگرش و آگاهی دو گروه گیرنده و غیرگیرنده نسبت به روش های اهدایی کمک باروری اختلاف معنی داری وجود داشت (p=0.000)، به طوری که زنان و مردان گیرنده نگرش مثبت تر و آگاهی بیشتری نسبت به این روش ها داشتند. همچنین بین نگرش دو گروه نسبت به محرمانه ماندن فرآیند اهداء (p=0.015)، استفاده از تخمک اهدایی (p=0.002)، جنین اهدایی (p=0.000)، رحم جایگزین (p=0.002)، نگرش عمومی (p=0.001)، اهمیت فرزندآوری (p=0.010)، و وابستگی ژنتیک (p=0.017) اختلاف معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: براساس یافته ها برغم اینکه گروه گیرنده در مقایسه با گروه غیرگیرنده آگاهی بیشتری نسبت به روش های اهدایی کمک باروری داشتند، اما برخلاف گروه غیرگیرنده نگرش آن ها تحت تاثیر آگاهی آن ها نیست این موضوع می تواند با توجه به موقعیت خاص گروه گیرنده ناشی از عوامل متعددی از جمله باورهای فرهنگی- اجتماعی باشد. لذا مدیریت این عوامل در راستای کاهش فشارهای روانی ناشی از انتخاب این روش ها در زوجین گیرنده بستر مناسبی را برای تصمیم گیری منطقی در هر دو گروه فراهم می سازد.
كلید واژه: نگرش، آگاهی، روش های اهدایی کمک باروری، زوجین نابارور

توضیحات بیشتر