فایل ورد رابطه بين هوش هيجاني و سلامت رواني با تنش شغلي معلمان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين هوش هيجاني و سلامت رواني با تنش شغلي معلمان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين هوش هيجاني و سلامت رواني با تنش شغلي معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين هوش هيجاني و سلامت رواني با تنش شغلي معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين هوش هيجاني و سلامت رواني با تنش شغلي معلمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: تنش شغلی بعنوان قویترین عامل ایجاد كننده اختلالات روانی و حتی جسمی است. عوامل تنش زای مختلفی در حرفه معلمی وجود دارد كه می توانند سبب كاهش كیفیت عملكرد معلمان و بروز مشكلات مرتبط با سلامت آنها گردند. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با تنش شغلی معلمان انجام شد.روش كار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری شامل تمامی معلمان شهرستان ملكان بود كه در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تدریس بودند. نمونه های پژوهش 200 نفر (116 نفر مرد و 84 نفر زن) بودند كه بر پایه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه تنش شغلی باگلیونی، پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یاشرینگ و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28). داده های جمع آوری شده از طریق رگرسیون گام به گام در spss-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد كه دو متغیر هوش هیجانی و سلامت روانی با هم 82 درصد از تغییرات تنش شغلی معلمان را پیش بینی می كنند. از بین این مولفه ها اضطراب بیشترین نقش زا در پیش بینی تنش شغلی داشته و به تنهایی حدود 61 درصد از تغییرات تنش شغلی را تبیین كرد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد كه مولفه های هوش هیجانی و سلامت روانی به طور معنی داری تنش شغلی معلمان را پیش بینی می كنند، بنابراین برای ارتقای بهره وری شغلی معلمان آموزش مولفه های هوش هیجانی در محیط كاری و زندگی روزمره و توجه به عوامل تاثیرگذار در افزایش سلامت روان توصیه می گردد.
كلید واژه: هوش هیجانی، سلامت روانی، تنش شغلی

توضیحات بیشتر