فایل ورد مقايسه حالات خلقي زنان با و بدون تجربه خشونت خانگي: ارزيابي نقش حالات خلقي زنان در پيش بيني خشونت

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه حالات خلقي زنان با و بدون تجربه خشونت خانگي: ارزيابي نقش حالات خلقي زنان در پيش بيني خشونت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه حالات خلقي زنان با و بدون تجربه خشونت خانگي: ارزيابي نقش حالات خلقي زنان در پيش بيني خشونت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه حالات خلقي زنان با و بدون تجربه خشونت خانگي: ارزيابي نقش حالات خلقي زنان در پيش بيني خشونت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه حالات خلقي زنان با و بدون تجربه خشونت خانگي: ارزيابي نقش حالات خلقي زنان در پيش بيني خشونت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: خشونت خانگی یكی از بحث انگیزترین مسائلی است كه در دهه های اخیر توجه پژوهشگران و محققان را به خود جلب نموده و می تواند تاثیر منفی زیادی بر جنبه های مختلف سلامت زنان از جمله حالات خلقی داشته باشد. هدف از این پژوهش مقایسه حالات خلقی زنان با و بدون تجربه خشونت خانگی و ارزیابی نقش حالات خلقی زنان در پیش بینی خشونت خانگی بود.روش كار: روش پژوهش از نوع مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل كلیه زنانی بودند كه در سال 1393 به دلیل خشونت همسر به مركز پزشكی قانونی شهرستان اردبیل مراجعه كرده و همچنین زنانی كه هیچگونه شكایتی مبنی بر خشونت همسر علیه خود نداشتند. از این جامعه نمونه ای به حجم 90 نفر (از هر گروه 45 نفر) با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با استفاده از مقیاس حالات خلقی برومز مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با تحلیل واریانس یكطرفه و تحلیل رگرسیون لوجیستیك در SPSS v.16 تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد كه بین زنان با و بدون تجربه خشونت از لحاظ حالات خلقی مانند تنش، افسردگی، خستگی، سردرگمی، آرامش و شادكامی تفاوت وجود داشت (p<0.05). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد كه 54 تا 74 درصد واریانس خشونت پذیری زنان با حالات خلقی تبیین می شود (p<0.001).نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد كه برای كاستن از میزان شیوع خشونت های خانگی و كنترل مشكلات جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از خشونت، می توان با ارزیابی حالات خلقی زنان و شناسایی افراد در معرض خشونت، اقدامات پیشگیرانه ای مانند آموزش مدیریت استرس و اضطراب انجام داد.
كلید واژه: حالات خلقی، خشونت خانگی، زنان

توضیحات بیشتر