فایل ورد پيش بيني كننده هاي شناختي علائم وسواسي - جبري در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني كننده هاي شناختي علائم وسواسي - جبري در دانشجويان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني كننده هاي شناختي علائم وسواسي - جبري در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني كننده هاي شناختي علائم وسواسي - جبري در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني كننده هاي شناختي علائم وسواسي - جبري در دانشجويان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: اختلال وسواسی - جبری اختلالی شایع در جامعه است و آثار منفی این اختلال در عملكرد افراد قابل توجه است. نظریه های رایج نشان می دهد كه اختلال وسواسی - جبری تحت تاثیر عوامل بیولوژیكی است. با این حال مدل های شناختی وسواس فكری - جبری تاكید بر عوامل شناختی دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیش بینی كننده های شناختی علایم وسواس - جبری در دانشجویان انجام شد.روش كار: در یك مطالعه همبستگی تعداد 300 دانشجو (243 مونث و 57 مذكر) از رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، مهندسی كشاورزی، علوم كامپیوتر، مدیریت و حقوق دانشگاه پیام نور لرستان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در نیمه دوم سال تحصیلی 93-1392 انتخاب شدند. دانشجویان پرسشنامه وسواسی اجباری - بازنگری شده (OCI-R)، ارزیابی فراشناختی-(MCQ-30)30، نگرانی پن استت (PSWQ) و طرحواره های ناكارآمد یانگ(YSQ-SF) را تكمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان چندگانه با استفاده از SPSS-16 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد نگرانی، باورهای فراشناختی و طرحواره های ناكارآمد با علایم وسواسی - جبری رابطه معنی داری داشتند (p<0.001). نتایج حاصل از رگرسیون همزمان نیز نشان داد 64.8 درصد از كل واریانس وسواسی - جبری به وسیله نگرانی، باورهای فراشناختی و طرحواره های ناكارآمد پیش بینی می شود.نتیجه گیری: با توجه به نقش موثر متغیرهای پژهش حاضر در اختلال وسواسی - جبری، برگزاری دوره های آموزشی مهارت های مقابله با اختلال وسواس - جبری برای دانشجویان و ارائه راه حل های ارتقاء سلامت روان در طول دوره تحصیلی می بایست توسط متولیان سلامت دانشگاه ها پیشنهاد می شود.
كلید واژه: وسواس - جبری، نگرانی، باورهای فراشناختی، طرحواره های ناكارآمد

توضیحات بیشتر