فایل ورد بررسي کيفيت شيميايي منابع آب شرب روستايي شهرستان نيشابور در سال 1392

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي کيفيت شيميايي منابع آب شرب روستايي شهرستان نيشابور در سال 1392 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي کيفيت شيميايي منابع آب شرب روستايي شهرستان نيشابور در سال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي کيفيت شيميايي منابع آب شرب روستايي شهرستان نيشابور در سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت شيميايي منابع آب شرب روستايي شهرستان نيشابور در سال 1392 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: منابع آب زیرزمینی به جهت برخورداری از کیفیت قابل قبول برای مصارف آب آشامیدنی اکثر کشورها و نیز عدم نیاز به سیستم تصفیه پیچیده، بخش مهمی از منابع قابل استفاده و ارزان قیمت آب مصرفی را تشکیل می دهند. با این حال در صورت بی توجهی و مدیریت نامناسب، این منابع می توانند انتقال آلاینده های شیمیایی توسط منابع صنعتی و کشاورزی را به همراه داشته باشند. در این مطالعه کیفیت شیمیایی منابع آب شرب روستایی شهرستان نیشابور مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: در این پژوهش از آب 83 حلقه چاه مورد استفاده جهت تامین آب شرب روستاهای تحت پوشش شهرستان نیشابور به روش سرشماری با رعایت شرایط استاندارد نمونه برداری انجام و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج به دست آمده به کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 19 وAquaChem 2012 تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: نتیجه شاخص نسبت جذب سدیم (SAR) حاکی از آن است که از 83 حلقه چاه آب مورد مطالعه 58 حلقه چاه وضعیت نامناسب، 21 حلقه چاه وضعیت متوسط و تنها آب 4 حلقه چاه دارای وضعیت مناسب بودند. طبق شاخص های رسوب گذاری آب این منابع عمدتا خورنده ارزیابی شد. غلظت های نیتریت، نیترات و TDS منابع آب شرب مورد مطالعه طبق استانداردهای مربوط به آب آشامیدنی ایران مناسب ارزیابی شد. قلیائیت در این منابع بیشتر از جنس کربنات و بی کربنات و سختی موجود نیز بیشتر به صورت موقتی و احتمالا به دلیل وجود املاح کلسیم و منیزیم می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نقش بسیار فراوانی که منابع آب زیرزمینی در کشور دارند ارزیابی مداوم آن ها باید به منظور پیش گیری از آلودگی شیمیایی مدنظر قرار گیرد. هم چنین کنترل کاربری اراضی، رعایت فاصله مناسب از منابع آب و مصرف کودهای شیمیایی در منطقه به جهت حفظ کیفیت شیمیایی منابع آب آشامیدنی ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: منابع آب شرب روستایی، کیفیت شیمیایی آب، نیشابور

توضیحات بیشتر