فایل ورد بررسي فراواني جهش هاي مضاعف شدگي ژن HER2/neu در بيماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از تکنيک تکثير پروب وابسته به الحاق چندتايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فراواني جهش هاي مضاعف شدگي ژن HER2/neu در بيماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از تکنيک تکثير پروب وابسته به الحاق چندتايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فراواني جهش هاي مضاعف شدگي ژن HER2/neu در بيماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از تکنيک تکثير پروب وابسته به الحاق چندتايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فراواني جهش هاي مضاعف شدگي ژن HER2/neu در بيماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از تکنيک تکثير پروب وابسته به الحاق چندتايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فراواني جهش هاي مضاعف شدگي ژن HER2/neu در بيماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از تکنيک تکثير پروب وابسته به الحاق چندتايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: بدخیمی های معده به عنوان چهارمین سرطان شایع در جهان مطرح می باشند. با آن که بیان بیش از اندازه ژن HER2/neu در بسیاری از سرطان ها با پیشگویی ضعیفی همراه است اما اطلاعات اندکی در رابطه با تکثیر ژن HER2 در سرطان معده با تکنیک MLPA در دسترس است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فراوانی موتاسیون های حاصل از مضاعف شدگی ژن HER2/neu با استفاده از تکنیک MLPA در بیماران مبتلا به سرطان معده می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تعداد 60 نمونه بلاک بافتی بیماران مبتلا به سرطان معده با سابقه اندوسکوپی یا جراحی، بین سال های 1376 تا 1391 در مرکز بهداشتی- درمانی افضلی پور کرمان از نظر جهش های حذف و اضافه در ژن HER2/neu بررسی شدند.نتایج: 73.3 درصد از نمونه های مورد مطالعه متعلق به مردان و 26.7 درصد زنان بودند. میانگین سنی نمونه های مورد بررسی 62.71 سال بود. به طور کلی فراوانی مضاعف شدگی ژن HER2 در بیماران در سطح پایین 10 درصد و در سطح بالا 33.3 درصد بود.نتیجه گیری: بطور کلی میزان فراوانی مضاعف شدگی ژن HER2/neu در مردان بیشتر از زنان بوده، با این حال پیشنهاد می گردد پژوهش های بیشتری در این زمینه بعمل آید.
كلید واژه: مضاعف شدگی، ژن، HER2/neu، سرطان معده، MLPA

توضیحات بیشتر