فایل ورد بررسي وضعيت فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان هاي شهرستان جيرفت در سال 1393

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان هاي شهرستان جيرفت در سال 1393 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان هاي شهرستان جيرفت در سال 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان هاي شهرستان جيرفت در سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان هاي شهرستان جيرفت در سال 1393 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: امروزه با وجود پیشرفت های چشمگیر دانش پزشکی هنوز هم آسیب های ناخواسته زیادی بیماران و دریافت کنندگان خدمات سلامت را در سراسر جهان تهدید می نماید. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های شهرستان جیرفت انجام شده است.روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی_ تحلیلی است که در سال 1393 بر روی 295 نفر از کارکنان بیمارستان های شهرستان جیرفت به روش سرشماری و با استفاده از پرسش نامه بررسی فرهنگ ایمنی بیمار انجام شده است. داده های مطالعه توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در این مطالعه، تعداد 225 نفر (76.3 درصد) از پرسنل مورد بررسی زن و مابقی مرد بودند. میانگین سنی واحدهای مورد مطالعه، 33.31 سال بود. نتایج این مطالعه نشان داد که فرهنگ ایمنی بیمار از وضعیت متوسطی برخوردار بوده است. همچنین بین بیمارستان های مورد مطالعه از نظر وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: مدیران بیمارستان ها می توانند با اتخاذ تدابیر و استراتژی های مناسب نقش موثری در جهت تقویت فرهنگ ایمنی بیمار ایفا نمایند.
كلید واژه: ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار، کارکنان بیمارستان

توضیحات بیشتر