فایل ورد تاثير آموزش مدد جويان در جلسات انجمن معتادان گمنام بر گرايش به مصرف مواد مخدر

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مدد جويان در جلسات انجمن معتادان گمنام بر گرايش به مصرف مواد مخدر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مدد جويان در جلسات انجمن معتادان گمنام بر گرايش به مصرف مواد مخدر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مدد جويان در جلسات انجمن معتادان گمنام بر گرايش به مصرف مواد مخدر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مدد جويان در جلسات انجمن معتادان گمنام بر گرايش به مصرف مواد مخدر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :8

مقدمه و هدف: اعتیاد بعد از حوادث رانندگی، صدمات عروقی و سوختگی ها رتبه چهارم مرگ و میر در کشور را به خود اختصاص می دهد. امروزه با آن که در ترک اعتیاد روش های غیر دارویی نقش مهمی دارند، اما اطلاعات اندکی در مورد فواید این گونه روش ها در دسترس میباشد. در این مطالعه تاثیر آموزش مددجویان در جلسات انجمن فوق بر گرایش به مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است.روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی انجام شد. جامعه مورد مطالعه را معتادان گمنام تشکیل داده اند. نمونه ها به روش تصادفی انتخاب و سپس به دو گروه کنترل و آزمون اختصاص داده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشخصات دموگرافیگ و استاندارد گرایش به مصرف مواد مخدر بود. گروه آزمون طی 12 جلسه 90 دقیقه ای در جلسات معتادان گمنام شرکت داشتند. پس از سه ماه نتایج قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج: میانگین سنی واحدهای مورد مطالعه 33.54±9.3 بود. بیشتر افراد مورد مطالعه دارای مدرک دیپلم بودند. بیشترین ماده مصرفی در گروه تریاک بود. شرکت مددجویان در جلسات انجمن معتادان گمنام بر گرایش به مصرف مواد مخدر موثر بود (P=0.002).نتیجه گیری: براساس یافته ها، آموزش در جلسات انجمن معتادان گمنام احتمالا باعث گرایش کمتر آنان به مصرف مواد مخدر میگردد. بنابراین سازمانها و مراکز مسوول می توانند با حمایت خویش در جهت برگزاری هر چه بهتر این جلسات به تداوم ترک اعتیاد مددجویان کمک نمایند.
كلید واژه: انجمن معتادان گمنام، گرایش به مصرف موادمخدر، ترک اعتیاد

توضیحات بیشتر