فایل ورد پيش بيني کننده هاي مصرف مواد و مشروبات الکلي در نوجوانان

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني کننده هاي مصرف مواد و مشروبات الکلي در نوجوانان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني کننده هاي مصرف مواد و مشروبات الکلي در نوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني کننده هاي مصرف مواد و مشروبات الکلي در نوجوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني کننده هاي مصرف مواد و مشروبات الکلي در نوجوانان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: مصرف مواد و مشروبات الکلی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی است که اکثر کشورهای جهان از جمله ایران به نوعی با آن مواجه می باشند. اطلاعات اندکی در مورد این موضوع مهم در کشور موجود است، لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده مصرف مواد و مشروبات الکلی در نوجوانان انجام گردیده است.روش ها: در این مطالعه توصیفی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 201 نفر از پسران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان نجف آباد (اصفهان) انتخاب و توسط پرسش نامه های نیم رخ خطر مصرف مواد و رفتار مصرف الکل مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد.نتایج: یافته ها نشان داد که بین مصرف مشروبات الکلی در طول عمر با مولفه های 12 گانه نیمرخ خطر مصرف مواد، همچنین تمایل به مصرف مشروبات الکلی با نگرش به مصرف مواد و نیز نظارت خانواده با احساس تعهد به مدرسه همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نگرش به مصرف مواد، احساس تعهد به مدرسه و نگرش والدین به مصرف مواد و نیز مولفه مصرف مشروبات الکلی در طول عمر را با تبیین 0.64 از واریانس پیش بینی می نماید. همچنین نگرش به مصرف مواد، تکانشگری و نگرش والدین به مصرف مواد تمایل به مصرف مشروبات الکلی را با تبیین 0.12 از واریانس آن پیش بینی نموده اند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که علل گرایش به مصرف مواد و مشروبات الکلی در نوجوانان در سطوح متعدد فردی، خانوادگی، مدرسه ای و اجتماعی قرار دارند که برای مقابله با این مشکل باید مداخلات پیش گیری، کنترل و ترک مدنظر برنامه ریزان و متولیان امور قرار گیرد.
كلید واژه: مشروبات الکلی، عوامل پیش بینی کننده، نوجوانان

توضیحات بیشتر