فایل ورد آموزشهاي مراقبتي دوران نوزادي بر ميزان اضطراب مادران داراي نوزاد نارس

لینک دانلود

 فایل ورد آموزشهاي مراقبتي دوران نوزادي بر ميزان اضطراب مادران داراي نوزاد نارس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آموزشهاي مراقبتي دوران نوزادي بر ميزان اضطراب مادران داراي نوزاد نارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آموزشهاي مراقبتي دوران نوزادي بر ميزان اضطراب مادران داراي نوزاد نارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آموزشهاي مراقبتي دوران نوزادي بر ميزان اضطراب مادران داراي نوزاد نارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: مادران دارای نوزاد نارس اضطراب بالایی دارند كه تعاملات مادر با نوزاد را تغییر و عواقب منفی آن باعث میشود والدین نقش خود را به خوبی ایفا نكنند و این مساله باعث اختلال بررشد و تكامل نوزاد میگردد. بنابراین به منظور كنترل این اضطراب لزوم انجام مداخله و آموزش برای آنان ضروری می باشد.روش: پژوهش حاضر كارآزمایی بالینی بود كه روی 50 نفر از مادران دارای نوزاد نارس بیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه بود كه به روش تصادفی ساده از طریق قرعه كشی در دو گروه كنترل و آزمون قرار گرفتند. آموزش مراقبتهای دوران نوزادی طی یك جلسه 45تا 60 دقیقه ای جهت گروه آزمون برگزار شد. اضطراب مادران توسط پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر یكروز بعد از بستری (پیش آزمون ) و 10 روز بعد از بستری شدن نوزاد (پس آزمون) گردآوری و نتایج توسط آزمون های كای دو و تی تست مقایسه شدند.یافته ها : دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیك همگن شدند (P>0.005). قبل مداخله میانگین نمره اضطراب گروه آزمون 63.67±8.32 و گروه کنترل 58.17±10.03 بود و بین دو گروه، تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (P=0.431). بعد مداخله میانگین نمره اضطراب گروه آزمون 29.41±9.06 و گروه کنترل 67.15±12.3 بود (p=0.002). همچنین بعد مداخله میزان اضطراب گروه آزمون 42.82 درصد کاهش یافت.نتیجه گیری: بر اساس نتایج آموزشهای مراقبتی دوران نوزادی میزان اضطراب مادران دارای نوازد نارس را کاهش می دهد لذا با بکارگیری این استراتژی توسط مسوولین مربوطه میتوان از پیامدهای ناشی از این اضطراب، برای مادر و نوزاد پیشگیری کرد.
كلید واژه: آموزشهای مراقبتی، اضطراب مادران، دوران نوزادی، نوزاد نارس

توضیحات بیشتر