فایل ورد تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه جغجغه بر ميزان گلوگز خون موش هاي صحرايي ديابتي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه جغجغه بر ميزان گلوگز خون موش هاي صحرايي ديابتي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه جغجغه بر ميزان گلوگز خون موش هاي صحرايي ديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه جغجغه بر ميزان گلوگز خون موش هاي صحرايي ديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه جغجغه بر ميزان گلوگز خون موش هاي صحرايي ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: دیابت بیماری مزمنی است که با کاهش ترشح انسولین ناشی از اختلال در عملکرد سلول های بتا در پانکراس یا افزایش مقاومت به انسولین مشخص می شود. گرایش به درمان دیابت توسط داروهای گیاهی که دارای عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی هستند، روز به روز گسترش می یابد. این مطالعه با هدف اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه جغجغه بر میزان گلوکز خون در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.روش: تعداد 45 موش صحرایی نر به طور تصادفی در سه گروه 15 تایی شاهد سالم و شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمارتجویز عصاره برگ گیاه جغجغه تقسیم شدند. القا دیابت نوع 1 در موش های صحرایی نربه وزن (150-300 گرم) با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین به میزان (60 mg/kg) صورت پذیرفت. به موش های دیابتی تحت تیمار به صورت روزانه (300mg/kg) به مدت 30 روزعصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه از طریق گاواژ خورانده شد. گروه شاهد سالم وشاهد دیابتی در این مدت آب مقطر دریافت کردند. سپس در روز قبل از تجویز عصاره و روز های 15 و 30 بعد از تجویز عصاره میزان گلوکز خون و وزن موش ها اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که وزن موش ها در گروه های شاهد سالم، دیابتی شاهد و دیابتی تحت تیمار تغییری نکرد. در گروه دیابتی تحت تیمار در روز 15 مقدار گلوگز خون نسبت به گروه شاهد دیابتی و شاهد سالم کاهش معنی داری یافت.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد خواص ضد دیابتی در عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه وجود دارد.
كلید واژه: دیابت شیرین، جغجغه، گلوگز خون

توضیحات بیشتر