فایل ورد ارزيابي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي مهر اهواز در سال 1392

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي مهر اهواز در سال 1392 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي مهر اهواز در سال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي مهر اهواز در سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي مهر اهواز در سال 1392 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: امروزه فاضلاب بیمارستانی یکی از معضلات پیش روی جوامع انسانی می باشد. فاضلاب بیمارستانی بدلیل دارا بودن مواد و ترکیبات سمی و خطرناک در صورت عدم تصفیه و دفع نامناسب، می تواند تهدید بسیار جدی برای محیط زیست و انسان باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت تصفیه و دفع فاضلاب و کیفیت پساب خروجی از بیمارستان مهر اهواز است.روش: در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در یک دوره یکساله انجام شده، در هرماه یک نمونه از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان مهر مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای pH، BOD، COD، TSS، TDS، DO، کلیفرم کل، آمونیاک و کدورت در 12 نمونه از فاضلاب ورودی و خروجی بیمارستان های مزبور بر اساس کتاب استاندارد انجمن بهداشت عمومی آمریکا با عنوان روش های استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضلاب اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان مهر اهواز بیشترین کارایی را در حذف پارامترهای BOD،COD و کلیفرم کل را داشته است. همچنین با توجه به نتایج میانگین حذف پارامترهای COD، BOD، TSS و کلیفرم کل در فاضلاب خروجی توسط سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان مزبور به ترتیب 90، 87، 84 و 92 درصد بوده است.نتیجه گیری: میانگین میزان پارامترهای COD، BOD، TSS و کلیفرم کل در فاضلاب خروجی بیمارستان مورد مطالعه کمتر از حد استاندارد خروجی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده که نشان از کارآیی مطلوب سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان مهر اهواز می باشد.
كلید واژه: بیمارستان مهر اهواز، فاضلاب، سیستم تصفیه فاضلاب

توضیحات بیشتر