فایل ورد بررسي ميزان شيوع بيماري فنيل کتونوري درنوزادان متولد شده در شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1392-1390

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان شيوع بيماري فنيل کتونوري درنوزادان متولد شده در شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1392-1390 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان شيوع بيماري فنيل کتونوري درنوزادان متولد شده در شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1392-1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان شيوع بيماري فنيل کتونوري درنوزادان متولد شده در شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1392-1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان شيوع بيماري فنيل کتونوري درنوزادان متولد شده در شهرستان تربت حيدريه طي سال هاي 1392-1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: فنیل کتونوری یکی ازعلل مهم عقب ماندگی ذهنی در نوزادان است. درصورت تشخیص و درمان به موقع عواقب آن قابل پیشگیری است. در صورت وجود فنیل کتونوری درجنین،اختلالاتی در ارگانهای مهم ازجمله سیستم عصبی مرکزی ایجاد می شود. غربالگری فنیل کتونوری نوزادان یکی از برنامه های طب پیشگیری است.روش: در این مطالعه توصیفی تحلیلی بر اساس دستورالعمل کشوری غربالگری، از تمامی نوزادان متولد شده درشهرستان تربت حیدریه به مدت 36 ماه، در روزهای 5-3 تولد نمونه خون پاشنه پا روی کاغذ فیلتر مخصوص جمع آوری و مقدار فنیل آلانین به روش الایزا اندازه گیری شد. نوزادان با مقادیر فنیل آلانین بالاتر از حد نصاب فراخوان شدند. داده ها توسط آزمون های آماری t-test و ANOVA و نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد آنالیز قرار گرفت (P<0.05).یافته ها: آنالیز داده های 36 ماه بررسی نشان میدهد که از 11091نوزاد غربالگری شده، 5390 نفر دختر و 5701 نفر پسر بودند. 11075 نوزاد PKU نرمال، 13 نوزاد PKU بیشتر از 14، 2 نوزاد 15<PKU<21mu/l و 1 نوزاد PKU بیشتر از 22mu/L داشتند. در نهایت 3 بیمار تحت درمان قرار گرفتند.نتیجه گیری: میزان بروز بیماری معادل 1مورد درهر 3697 تولد زنده بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت میزان فنیل کتونوری نوزادان درشهرستان تربت حیدریه نسبت به میانگین کشوری بالا است.
كلید واژه: شیوع، فنیل کتونوری، نوزادان

توضیحات بیشتر