فایل ورد بررسي فراوني و عوامل موثر در افت تحصيلي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشکده هاي پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال تحصيلي 91-1390

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فراوني و عوامل موثر در افت تحصيلي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشکده هاي پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال تحصيلي 91-1390 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فراوني و عوامل موثر در افت تحصيلي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشکده هاي پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال تحصيلي 91-1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فراوني و عوامل موثر در افت تحصيلي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشکده هاي پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال تحصيلي 91-1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فراوني و عوامل موثر در افت تحصيلي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشکده هاي پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال تحصيلي 91-1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: افت تحصیلی دانشجویان همواره بعنوان یکی از عمده ترین چالش های نظام های آموزشی مطرح بوده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی و عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان صورت گرفت.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که طی آن 150 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای معتبر جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss 16 مورد تجزیه و تحیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 22.2±2.12 و فراوانی افت تحصیلی بر اساس معدل و ترم های مشروطی %33.3 (50 نفر) بود. بیشترین فراوانی در بین دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی با %34 (17نفر) مشاهده شد. بین افت تحصیلی با معدل دبیرستان، سطح تحصیلات پدر و تحصیلات مادر، وضعیت اقتصادی و سیگاری بودن دانشجویان ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین در میان عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بین دقت و تمرکز در کلاس درس و منطقه مورد پذیرش در کنکور با افت تحصیلی ارتباط معنی داری یافت شد.نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای افت تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت مسولین آموزش دانشگاه می بایست به بررسی کامل علل تاثیر گذار در افت تحصیلی این دانشجویان بپردازند تا با تعیین راهبردهای مناسب از بروز موارد جدید افت تحصیلی در دیگر دانشجویان پیشگیری شود.
كلید واژه: دانشجویان، افت تحصیلی، خوابگاه

توضیحات بیشتر