فایل ورد تاثير قصه گويي بر خودكارآمدي كودكان مبتلا به تالاسمي: كاربرد تئوري شناختي اجتماعي بندورا

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير قصه گويي بر خودكارآمدي كودكان مبتلا به تالاسمي: كاربرد تئوري شناختي اجتماعي بندورا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير قصه گويي بر خودكارآمدي كودكان مبتلا به تالاسمي: كاربرد تئوري شناختي اجتماعي بندورا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير قصه گويي بر خودكارآمدي كودكان مبتلا به تالاسمي: كاربرد تئوري شناختي اجتماعي بندورا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير قصه گويي بر خودكارآمدي كودكان مبتلا به تالاسمي: كاربرد تئوري شناختي اجتماعي بندورا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: عوارضی كه بیماری تالاسمی بر كودكان می گذارد باعث می شود آن ها زندگی توام با خستگی، ضعف و رنجوری را در ایام كودكی و نوجوانی خود تجربه نمایند و قادر به تجربه محیط زندگی خود مانند افراد سالم نباشند. در شرایطی كه پیچیدگی و سختی رفتار افزایش می یابد خودكارامدی تقلیل خواهد یافت. قصه گویی یك روش یادگیری مشاهده ای است كه بر ارتقاء خودكارآمدی تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر قصه گویی بر خودكارآمدی كودكان 12- 7 سال مبتلا به تالاسمی در مشهد انجام شد.روش كار: در این كارآزمایی بالینی تصادفی دو گروهی 60 كودك 12- 7 سال مبتلا به تالاسمی در كلینیك فوق تخصصی كودكان سرور در سال 1393 در دو گروه «قصه گویی» و «كنترل» تخصیص یافتند. در گروه مداخله 8 جلسه 60 دقیقه ای قصه گویی گروهی اجرا شد و در گروه كنترل مداخله ای صورت نگرفت. واحدهای مورد پژوهش ابزار خودكارآمدی موریس را در سه مرحله قبل از قصه گویی، بلافاصله و 1 ماه پس از قصه گویی تكمیل نمودند. تحلیل داده ها توسط آزمون های تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه های تكراری با استفاده از SPSS-16 انجام شد.یافته ها: بر اساس نتایج، میزان خودكارآمدی و ابعاد آن بین دو گروه طی سه مرحله ارزیابی تفاوت معنی داری داشت (p<0.001)، یعنی خودكارآمدی در گروه قصه گویی نسبت به گروه كنترل افزایش یافت.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر اثربخشی قصه گویی به صورت گروهی بر خودكارآمدی عمومی كودكان تالاسمی تاكید دارد. این پژوهش می تواند قصه گویی را به عنوان شیوه ای جذاب برای كودكان به بیمارستان های دوست دار كودك معرفی نماید.
كلید واژه: قصه گویی، خودكارآمدی، تالاسمی

توضیحات بیشتر