فایل ورد بررسي ميزان فراواني آلودگي هاي انگلي روده اي در فروشندگان مواد غذايي مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 1392

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان فراواني آلودگي هاي انگلي روده اي در فروشندگان مواد غذايي مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 1392 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان فراواني آلودگي هاي انگلي روده اي در فروشندگان مواد غذايي مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان فراواني آلودگي هاي انگلي روده اي در فروشندگان مواد غذايي مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان فراواني آلودگي هاي انگلي روده اي در فروشندگان مواد غذايي مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سال 1392 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: آلودگی های انگلی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در جوامع امروزی خصوصا در افرادی که در تهیه و توزیع مواد غذایی مشارکت دارند می باشد. در مطالعات مختلف انواع متنوعی از انگل های روده ای در ایران گزارش شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در فروشندگان مواد غذایی در شهرستان گنبد کاوس در سال 1392 می باشد.روش ها: در این مطالعه توصیفی از تعداد 100 نفر از فروشندگان مواد غذایی مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس نمونه مدفوع در ظروف استریل جمع آوری شد. سپس با سه روش آزمایشگاهی مستقیم، فرمالین-اتر و روش سریع سافرانین مورد بررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل آماری شدند.نتایج: یافته های حاصل از 100 نمونه مورد بررسی با روش های مستقیم و سریع سافرانین فاقد آلودگی انگلی در حالی که با روش فرمالین_اتر تنها یک مورد (1 درصد) تخم انگل هیمنولپیس نانا یافت شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها ی مطالعه به نظر می رسد نظارت های دوره ای و منظم مراکز بهداشتی و نیز استفاده از روش های متداول و تکمیلی در امر تشخیص آلودگی های انگلی ضروری باشد.
كلید واژه: انگل های روده ای، فروشندگان مواد غذایی، شیوع و گنبد کاووس

توضیحات بیشتر