فایل ورد ميزان شيوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعي در دانشجويان پرستاري و مامايي

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان شيوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعي در دانشجويان پرستاري و مامايي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان شيوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعي در دانشجويان پرستاري و مامايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان شيوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعي در دانشجويان پرستاري و مامايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان شيوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعي در دانشجويان پرستاري و مامايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: هراس اجتماعی شایع ترین اختلال اضطرابی است و معمولا در اوایل دوران نوجوانی یا بزرگسالی همراه با افزایش خودآگاهی ایجاد می گردد. مطالعات محدودی شیوع هراس اجتماعی را در دانشجویان پرستاری و مامایی بررسی نموده اند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعی در دانشجویان پرستاری و مامایی بود.روش كار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی، در مجموع 220 دانشجو (123 نفر پرستاری و 97 نفر مامایی) از دانشكده پرستاری و مامایی قزوین در سال 1392 به روش سرشماری شركت نمودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات فردی - اجتماعی و ابزار ارزیابی هراس اجتماعی بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی به كمك SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 21.23±3.8 سال و اكثرا زن (%76.7، 168 نفر) بودند. شیوع هراس اجتماعی در بین دانشجویان 28.6 درصد بود. فراوانی شدت هراس اجتماعی خفیف 19 درصد، متوسط 7.3 درصد، شدید 0.9 درصد و خیلی شدید 0.9 درصد بود. بین سطح تحصیلات مادر (p<0.01، OR=0.534) و محل سكونت و ابتلا به هراس اجتماعی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (p<0.05، OR=2.613)؛ بطوری كه سطح تحصیلات پایین تر مادر و زندگی شهری شانس ابتلا به هراس اجتماعی را افزایش می داد.نتیجه گیری: شیوع هراس اجتماعی در مطالعه نسبتا بالا بود. راهبردهای پیشگیرانه و درمانی جهت كاهش شیوع هراس اجتماعی در دانشجویان به صورت آگاه نمودن دانشجویان و والدین آنها در مورد در دسترس بودن درمان های دارویی و روانی برای هراس اجتماعی توصیه می شود.
كلید واژه: هراس اجتماعی، شیوع، دانشجو، پرستاری، مامائی

توضیحات بیشتر