فایل ورد كيفيت زندگي مادران شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني

لینک دانلود

 فایل ورد كيفيت زندگي مادران شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كيفيت زندگي مادران شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كيفيت زندگي مادران شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كيفيت زندگي مادران شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: شیردهی یكی از دوران های بحرانی از نظر حفظ سلامت در زنان می باشد. امروزه در اندازه گیری سلامت، در نظر داشتن ابعاد چندگانه سلامت و به بیان دیگر «كیفیت زندگی» بیش از پیش مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی فایل ورد كيفيت زندگي مادران شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان بود.روش كار: پژوهش حاضر یك مطالعه همبستگی مقطعی بود كه با روش نمونه گیری آسان بر روی 189 زن دارای پرونده بهداشتی در مراكز منتخب بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال 1392 انجام شد. اطلاعات با پرسشنامه استرس هولمز راهه و پرسشنامه خلاصه شده كیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت جمع آوری و با آمار توصیفی و استنباطی از طریق spss-18 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میزان كیفیت گروه شیر مادر انحصاری بالاتر از دیگر گروه ها بود، گرچه این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (گروه شیر مادر 85.7±10.6، گروه شیر خشك 83.9±12.2 و در گروه توام 82.1±13.1). میانگین نمره بعد فیزیكی كیفیت زندگی بین گروه های شیر مادر (24.7±3.6)، شیرخشك (23.7±4.1) و گروه توام (22.7±4.1) اختلاف معنی داری داشت (p=0.03)، اما میانگین نمره بعد اجتماعی كیفیت زندگی، در بین گروه ها (شیرمادر= 21.3، شیرخشك= 20.6، و توام= 20.4) اختلاف معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج كه نشان دهنده بالاتر بودن نمره كیفیت زندگی در گروه شیرمادر بود، می توان با برنامه ریزی گسترده و اقدامات حمایتی توسط خانواده و جامعه، مانند كمك و حضور همسر در امر شیردهی با پستان، هم كیفیت زندگی و سلامت مادران جامعه و هم میزان شیردهی را افزایش داد.
كلید واژه: الگوی شیردهی، كیفیت زندگی، مادران شیرده

توضیحات بیشتر