فایل ورد اثر عصاره آبي ميوه زرشک بر آنزيم هاي شاخص کبدي در موش هاي کوچک آزمايشگاهي هيپرليپيدميک و مقايسه آن با داروي لواستاتين

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عصاره آبي ميوه زرشک بر آنزيم هاي شاخص کبدي در موش هاي کوچک آزمايشگاهي هيپرليپيدميک و مقايسه آن با داروي لواستاتين دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عصاره آبي ميوه زرشک بر آنزيم هاي شاخص کبدي در موش هاي کوچک آزمايشگاهي هيپرليپيدميک و مقايسه آن با داروي لواستاتين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عصاره آبي ميوه زرشک بر آنزيم هاي شاخص کبدي در موش هاي کوچک آزمايشگاهي هيپرليپيدميک و مقايسه آن با داروي لواستاتين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عصاره آبي ميوه زرشک بر آنزيم هاي شاخص کبدي در موش هاي کوچک آزمايشگاهي هيپرليپيدميک و مقايسه آن با داروي لواستاتين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :9

مقدمه و هدف: زرشک گیاهی است با خاصیت آنتی اکسیدان و کاهش دهنده چربی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثر عصاره آبی میوه زرشک و داروی ضد چربی لواستاتین در کاهش سطح آنزیم های شاخص کبدی در سرم موش های کوچک آزمایشگاهی تحت تیمار با رژیم پرچرب انجام شد.روش ها: جمعیت مورد مطالعه 60 سر موش سوری نر بود که به صورت تصادفی به 4 گروه 15 تایی تقسیم شد. گروه شاهد: هیچ تغذیه ای دریافت نکرد. گروه کنترل منفی: هیپرلیپیدمیک بود و به عنوان گروه کنترل اصلی تلقی شد.گروه کنترل مثبت: علاوه بر رژیم پرچرب دوز مشخص لواستاتین دریافت کرد. گروه تیمار شده: در کنار رژیم پرچرب از عصاره زرشک به میزان 80 mg/kg تغذیه کرد. در پایان دوره 30 روزه از قلب موش ها خون گیری و سطح سرمی آنزیم های کبدی آنها اندازه گیری شد. داده ها به کمک آزمون آماری تحلیل شد.نتایج: بر اساس نتایج سطح ALP آنزیم گروه تحت تیمار با میوه زرشک در مقایسه با گروه کنترل منفی کاهش معنی داری داشت (p<0.05). تیمار با عصاره زرشک سبب کاهش معنیدار در سطح آنزیمهای ALT و AST در مقایسه با گروه کنترل منفی شد (p<0.05) که تاثیری مشابه با لواستاتین داشت، اما در مقایسه گروه کنترل مثبت و تیمار شده اختلاف معنی داری در سطح آنزیم ها دیده نشد.نتیجه گیری: کارایی عصاره میوه زرشک در کاهش آنزیم های کبدی موش های هیپرلیپیدمیک مشابه داروی لواستاتین است و با توجه به اثرات جانبی کمتر، کاربرد آن در رژیم های درمانی توصیه می شود.
كلید واژه: زرشک، موش سوری، آنزیم کبدی، هیپرلیپیدمی

توضیحات بیشتر