فایل ورد ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل پرستاري

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل پرستاري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل پرستاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: امروزه سازمان ها به طور ناخواسته هزینه های سنگینی را به علت عدم تعهد كاركنان خود متحمل می شوند. لذا افزایش میزان توانمندی در سازمان ها با توجه به فراهم نمودن زمینه های مناسب ایجاد آن منجر به مزایایی نظیر افزایش تعهد سازمانی كاركنان می شود. بر همین اساس این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین توانمندی و تعهد سازمانی پرسنل پرستاری بیمارستان های طالقانی آبادان و ولی عصر خرمشهر انجام گرفت.روش كار: این مطالعه از نوع توصیفی - همبستگی بود كه نمونه گیری آن به روش سرشماری و بر روی 95 نفر از پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و ولی عصر خرمشهر در سال 1390 انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توانمندسازی اسپیرتزر و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر بود. داده ها با استفاده از SPSS-16 و آزمون آماری رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین و انحراف معیار توانمندسازی سازمانی 66.15±10.58 و تعهد سازمانی 55.42±11.29 بود كه آزمون آماری ارتباط معنی داری را بین توانمندسازی با تعهد سازمانی نشان داد (p<0.05). به طوری كه با افزایش توانمندسازی سازمانی میزان تعهد سازمانی بیشتر می شد.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط مثبت بین توانمندسازی و تعهد سازمانی پرستاران به مدیران بیمارستانی توصیه می گردد، جهت حفظ و بالابردن این انگیزه و تعهد از روش های تشویقی بیشتر و قابل توجه تری استفاده كنند.
كلید واژه: توانمندسازی، تعهد سازمانی، پرستاران

توضیحات بیشتر