فایل ورد پيش بيني ارتباط با خدا بر اساس رويداد هاي زندگي، هوش معنوي و ترسيم روند زندگي در سالمندان

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني ارتباط با خدا بر اساس رويداد هاي زندگي، هوش معنوي و ترسيم روند زندگي در سالمندان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني ارتباط با خدا بر اساس رويداد هاي زندگي، هوش معنوي و ترسيم روند زندگي در سالمندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني ارتباط با خدا بر اساس رويداد هاي زندگي، هوش معنوي و ترسيم روند زندگي در سالمندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني ارتباط با خدا بر اساس رويداد هاي زندگي، هوش معنوي و ترسيم روند زندگي در سالمندان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: ارتباط با خداوند می تواند در بهبود سلامت روان و كاهش فشار روانی رویدادهای منفی زندگی سالمندان نقش مهمی را ایفا كند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ارتباط با خداوند بر اساس رویدادهای زندگی، هوش معنوی و ترسیم روند زندگی انجام شد.روش كار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و در قالب یك طرح همبستگی بود. جامعه آماری را كلیه سالمندان 60 سال و بالای 60 سال شهر همدان تشكیل می دادند. از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ارتباط با خدای مظاهری و پسندیده، پرسشنامه رویدادهای زندگی پیكل، پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری و همچنین تكنیك ترسیم روند زندگی استفاده گردید. جهت تحلیل نتایج، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی در spss17 به كار گرفته شد.یافته ها: بین رویدادهای زندگی و ارتباط با خدا رابطه معكوس و معنادار (p<0.05) و بین ارتباط با خدا، هوش معنوی و همچنین ارتباط با خدا و ترسیم روند زندگی رابطه مستقیم معنادار مشاهده شد (p<0.05). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد كه هوش معنوی 45 درصد، رویدادهای زندگی حدود 31 درصد و ترسیم روند زندگی 28 درصد از تغییرات ارتباط با خدا را پیش بینی می كنند.نتیجه گیری: ارتباط با خدا نقش تعیین كننده ای در كاهش شدت فشار روانی حاصل از رویدادهای منفی و تنش زای زندگی در سالمندان دارد، همچنین عامل مهمی در افزایش هوش معنوی و تعیین روند زندگی خوشایندتر این قشر به شمار می آید.
كلید واژه: ارتباط با خدا، رویدادهای زندگی، هوش معنوی، ترسیم روند زندگی، سالمندان

توضیحات بیشتر